Autor: Paweł Kowalski SJ

Kochaj swoje ciało! Tak jak kocha je sam Bóg!

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni...

Więcej

Wiesz czym przekupisz sam siebie, żeby nie uwierzyć w Boga?

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie...

Więcej

Radość – to co najtrudniejszego w chrześcijaństwie

(J 20,1-9) Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł...

Więcej

Inne rekolekcje – jezuickie duszpasterstwo i regionalna gazeta

[Artykuł i zdjęcie za Dziennikiem Bałtyckim / D. Abramowicz] Ośmioro młodych ludzi i niekonwencjonalny jezuita zapraszają wierzących i niewierzących na rekolekcje. Filmy będą publikowane na naszej stronie od poniedziałku. Na ekranie pojawia się uśmiechnięta, energiczna, jasnowłosa Magda. Opowiada o ostatnich trzech, najlepiej przez nią wykorzystanych, latach życia. – To był najbardziej szalony czas – mówi. Magda Westa, na co dzień pracująca w dziale administracyjnym gdańskiego szpitala, działa w Duszpasterstwie Akademickim Jezuitów Winnica w Gdańsku-Wrzeszczu. W sierpniu, razem z grupą 14 wolontariuszy, w ramach projektu „Dobro. Podaj dalej!” wyruszy do Kairu. Będą tam pomagać potrzebującym, głównie muzułmanom. Jak? Ucząc dzieci języka...

Więcej

Jezus i błoto

(J 9,1-41) Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym – on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale /stało się tak/, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce...

Więcej

Aktualności

Media o nas

Blogi

Najnowsze filmy

Loading...

Polecamy