Autor: Paweł Rakowski SJ

Dolina Cedronu

Wczoraj poszliśmy zobaczyć Dolinę Cedronu. Jezus musiał ją przekraczać wielokrotnie, kiedy wchodził do miasta od strony Betanii oraz gdy razem z uczniami udawał się na modlitwę na Górę Oliwnę, a dokładniej do Getsemani. W którym dokładnie miejscu znajdowało się Getsamani nie wiemy, ale źródła podają, że bardziej u podnóża Góry Oliwnej niż na jej szczycie. Można więc powiedzieć, że Jezus modlił się w dolinie. Pasowałyby do tego wydarzenia słowa Psalmu 130 Z głębokości wołam do Ciebie Panie… Dolina jest głęboka, a w czasach Jezusa była jeszcze głębsza. Na zboczu od strony Góry Oliwnej ciągnie się cmentarz żydowski. Są tam...

Więcej

nie ma Go tu

Poza czterema znanymi nam ewangeliami w Jerozolimie mówi się jeszcze o tzw. „piątej”. Jest to cała tradycja wiernych, która przez wieki przechowywana w tym mieście i jej okolicach. Odnosi się do tego wszystkiego, o czym już wcześniej wspominaliśmy – do miejsc pamięci związanych z wydarzeniami biblijnymi. Całą Ziemię Świętą w przenośni możemy nazwać Piątą Ewangelią. Co do wielu, pozostają jedynie miejscami pamięci, niekoniecznie miejscami wydarzeń. Ale jest kilka, co do których autentyczności przychylają się również badania archeologiczne. Jednym z nich jest grób Jezusa.   Kalwaria według starożytnych autorów odnosiła się nie tylko do miejsca śmierci Jezusa, ale również całej...

Więcej

kapłański lifestyle

Miasto Dawida nie zostało przez niego zbudowane od zera. Jak dobrze wiemy, Dawid podbił już istniejące miasto, które było całkiem nieźle rozwinięte, choć niewielkie. Znajdowało się na wzgórzu, zwanym Ofel. Nazwa (hbr. עופל) nastręcza problemów w tłumaczeniu, może oznaczać wzgórze, twierdzę lub strome wzniesienie. Nie do końca wiadomo, czy nazwa odnosi się do całego wzgórza, czy tylko do jej najbardziej stromej części. Gdzie się wznosi miasto Dawida? W kierunku północnym, czyli obecnie w kierunku świątyni. By nie pogubić się w nazwach, które narosły latami, warto dodać, że w mieście Dawida została zbudowana siedziba Seleucydów, stąd wzgórze czasem nazywane jest...

Więcej

mury Jerozolimy

Nie tylko historia Jerozolimy, ale i jej topografia jest fascynująca. To kombinacja wzgórz i dolin, o których tak często wspominają teksty biblijne. Jerozolima tradycyjnie leży na siedmiu wzgórzach, ale trudno jest dziś zliczyć ich nazwy. Najważniejszym wzgórzem jest Moria, zwana również wzgórzem świątynnym. Zgodnie z tradycją żydowską to tam Abraham miał ofiarować Izaaka Bogu. A propos tej ofiary, jeden z qumrańskich apokryficznych tekstów do Księgi Rodzaju (The Genesis Apokryphon Scroll) tłumaczy ją za pomocą prologu do Księgi Hioba. Według niego to sam diabeł miał nakłonić Abrahama do złożenia w ofierze swego syna Izaaka, ocalonego później przez Boga. Ale wróćmy...

Więcej

miejsce i pamięć

Pierwszą część dnia spędziliśmy na Uniwersytecie Hebrajskim słuchając wykładu Emanuela Tova, który  porządkował naszą wiedzę na temat znalezionych tekstów nad Morzem Martwym. Większość tekstów była pisana po hebrajsku, część po aramejsku, jest trochę tekstów po grecku. Ciekawostką jest, że część tekstów została napisana w stworzonym przez wspólnotę Qumran specjalnym pismem. Był to system znaków, który częściowo przypominał litery hebrajskie, a częściowo greckie lub nie przypominały żadnych ze znanych nam znaków. Tym pismem były zakodowane listy w języku hebrajskim. Odszyfrował je polski qumranista, wspomniany w poprzednim wpisie, ks. prof. Józef Tadeusz Milik. Wśród niektórych tekstów greckich tetragram JHWH był zapisywany...

Więcej

Aktualności

Media o nas

Blogi

Najnowsze filmy

Loading...

Polecamy