Autor: Piotr Chydziński SJ

Jedność w różnorodności | 36 KG

Napiszę teraz zwykły komunał, ale pomimo tego wydaje mi się, że warto to przypomnieć: to, co najbardziej łączy nas w Kościele, to bycie ludźmi – nasze człowieczeństwo. Umiejętność nawiązywania wzajemnych relacji i dogadywania się jest najcenniejszym elementem naszego wspólnego bycia w Kościele. A że wspólnota Kościoła jest szeroka na cały świat – to człowieczeństwo musi odnajdywać się w mniejszych wspólnotach, dostosowanych do lokalnych potrzeb. Łączą nas wartości, które istnieją ponad różnicami. Dzisiaj rozpoczyna...

Więcej

Przyjmijmy Pokój Chrystusa w prawdzie

(25) Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo, wewnętrznie skłócone, pustoszeje. I żadne miasto ani dom, wewnętrznie skłócony, nie ostoi się. (26) Jeśli szatan wyrzuca szatana, to sam ze sobą jest skłócony, jakże się więc ostoi jego królestwo? (27) I jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. /Mt 12, 25-27/ Rozpocząłem ten artykuł fragmentem z Pisma, który blokuje mnie zawsze przed ocenianiem wielu trudności w Kościele z którymi się spotykam – i...

Więcej

Nasza stale zadziwiająca niedoskonałość w Kościele

Zadziwienie jest w stanie ogarnąć człowieka w najbardziej niespodziewanym momencie. Słowa zadziwienie i niespodziewanie mają wspólny źródłosłów – dziwić się. Podkreślenie znaczenia jakiegoś słowa w pisaniu czegoś dla innych ma duże znaczenie, bo dzięki temu już od razu jesteśmy w stanie zwrócić uwagę na coś ważnego. Interpretacja zawsze leży po stronie odbiorcy artykułu, dlatego też tyle mamy opinii i komentarzy. I można się tym po prostu zdziwić – a zdziwienie to początek do bycia odkrywcą! Dlatego i Słowo Boże pozwala nam...

Więcej

Najnowsze filmy

Loading...

Polecamy