Autor: Redakcja Jezuici.pl

Przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVIdo 35 KG Towarzystwa Jezusowego Rzym, 21 luty 2008

Drodzy Ojcowie Kongregacji Generalnej Towarzystwa Jezusowego, Z radością przyjmuję was dzisiaj w tym czasie, kiedy wasze angażujące prace zmierzają ku końcowi. Dziękuję nowemu Przełożonemu Generalnemu, Ojcu Adolfo Nicolás, że zechciał w waszym imieniu ukazać myśli i dążenia, poprzez które chcecie odpowiedzieć na oczekiwania, które stawia przed wami Kościół. [czytaj...

Więcej

Słowa powitania Ojca Generała skierowane do BENEDYKTA XVIRzym, 21 luty 2008

Ojcze Święty, Pragnę, w imieniu własnym i wszystkich tu obecnych, by moim pierwszym słowem skierowanym do Waszej Świątobliwości było gorące „dziękuję” za to, że zechciał nas przyjąć dzisiaj członków Kongregacji Generalnej obradującej w Rzymie, po przesłaniu nam wcześniej cennego daru jakim jest bogaty w treści i mający pozytywny wydźwięk list, dodający odwagi i serdeczny, a który został doceniony przez całe Towarzystwo Jezusowe. [czytaj...

Więcej

Trudne pytania i niewygodne odpowiedzi

6 kwietnia 2008 r. pod adresem www.jezuici.pl/rozmawiamy uruchomiliśmy serwis "rozmawiamy o wierze" – jezuickie forum eksperckie skierowane do każdego człowieka szczerze poszukującego prawdy w swoim życiu. Jest to miejsce stawiania trudnych pytań, ale też udzielania niewygodnych odpowiedzi, miejsce spotkania wiary z niewiarą, radości z rozpaczą oraz entuzjazmu z obojętnością. Benedykt XVI mówił do jezuitów: "Kościół pilnie potrzebuje osób o solidnej i głębokiej wierze, ugruntowanych w kulturze oraz obdarzonych autentyczną wrażliwością ludzką i społeczną, zakonników i kapłanów, którzy poświęcą swoje życie trwaniu na tych granicach, aby świadczyć i pomagać w zrozumieniu, że istnieje głęboka harmonia pomiędzy wiarą a rozumem". Na...

Więcej

„Politechnika Jezuicka”?

Grupa ICAM, Jezuici oraz Politechnika Śląska w Gliwicach uruchamiają nowy program studiów technicznych. W dniu 18 kwietnia 2008 w Rektoracie Politechniki Śląskiej została podpisana umowa pomiędzy Grupą ICAM a Politechniką Śląską, dotycząca wspólnego uruchomienia nowego programu studiów dziennych: Mechatronika Przemysłowa – Studia Międzynarodowe. Ze strony Grupy ICAM umowę podpisał Dyrektor Generalny Jean-Michel Viot, ze strony Politechniki Śl. – JM Rektor, Prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński. Umowa została podpisana w obecności zaproszonych gości, m. in. Konsula Generalnego Republiki Francuskiej w Polsce, Wiceprezydenta Miasta Gliwic i przedstawicieli przedsiębiorstw partnerskich oraz jezuitów: (Józef Bremer SJ i Krystian Sowa SJ). Nowy, długo...

Więcej

Fundacja Pomocy Psychologicznej i Duchowej „INIGO”

Dzięki wspólnym wysiłkom osób świeckich i Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego w zeszłym roku (2007) została zarejestrowana Fundacja Pomocy Psychologicznej i Duchowej „INIGO”. Głównymi pomysłodawcami i inicjatorami tego dzieła są Teresa Litwiniak (WŻCh), Dariusz Michalski SJ, Zofia Rubini (WŻCh) i Joanna Figura. Pomysł stworzenia Fundacji zrodził się w roku 2005. Wypływa z pragnienia udzielania pomocy osobom jej potrzebującym, a w szczególności tym, które uczestniczyły w rekolekcjach ignacjańskich i potrzebowały, oprócz pomocy duchowej, także fachowej pomocy psychologicznej. Przez cały Rok Jubileuszowy 2006 (rocznica związana z osobami jezuitów: Ignacego Loyoli, Franciszka Ksawerego i Piotra Fabera) opracowywaliśmy statut Fundacji oraz przygotowywaliśmy plany na...

Więcej

Najnowsze filmy

Loading...

Polecamy