Autor: Wojciech Żmudziński SJ

Kochać, czy miłować?

Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest mnie godzien (Mt 10,37) Tłumacze Biblii Tysiąclecia słowem „miłować” zastępują greckie słowo „agapeo”, natomiast słowem „kochać” greckie słowo „fileo”. Miłowanie (agapeo) określa miłość, która gotowa jest służyć bezinteresownie drugiej osobie, bez względu na cechy, jakie miłowana osoba posiada. Jest to miłość bezinteresowna i ofiarna. Natomiast kochanie (fileo) określa uczuciowe przywiązanie, fascynację drugą osobą. Gdy mówimy „nie mogę bez ciebie żyć”, mamy na myśli nasze uczuciowe przywiązanie do kogoś. Jako ludzie, jesteśmy w tej miłości skoncentrowani na...

Więcej

Redaktor Terlikowski inkwizytorem

Jeśli kogoś nie stać na merytoryczną dyskusję, milczy albo rzuca kamieniami. Redaktor Terlikowski wybrał tę drugą drogę znajdując sobie nowego „chłopca do bicia”. Wcześniej próbował dyskredytować papieża. Ostatnio rzuca oskarżenia pod kątem generała jezuitów uzurpując sobie rolę inkwizytora. Nie wynika to pewnie ze złej woli, lecz raczej z niezrozumienia języka dialogu i z lęku przed dokonującymi się, ważnymi zmianami w Kościele. Kojarzony z katolicką konserwą redaktor nie wie czym jest rozeznawanie natchnień Ducha Świętego i interpretacja tekstów Ewangelii, bulwersuje go, że teologia nie jest matematyką, a osobowe zło ma dla niego postać diabła z rogami. W artykule opublikowanym w...

Więcej

Jezus wzywa, byśmy nie dochodzili swego

Powinniśmy atakować serdecznym miłosierdziem, a nie ostrą reprymendą, odpowiadać opanowaniem, a nie ciosem za cios. Gdy zemsta była w zamierzchłych czasach jednym ze sposobów rozwiązywania problemów, Bóg wprowadził jej ograniczenie. Mówiąc „oko za oko, ząb za ząb” zakazał odgrywania się na wrogu i pozwolił jedynie na stosowanie takich kar, które są współmierne do wyrządzonej komuś krzywdy.  Oko za oko, a nie dwoje oczu za jedno oko. Od tej pory można było domagać się ukarania złoczyńcy jedynie za to co zrobił i w takim wymiarze w jakim był winny. Jezus idzie jeszcze dalej mówiąc, że nie jest to prawo doskonałe...

Więcej

Obdarzeni mocą jednania

Bóg pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania (por. 2 Kor 5,18-19). Gdy robimy sobie rachunek sumienia, nie skupiajmy się głównie na błędach i potknięciach lecz na zadaniach, jakie zlecił nam Bóg. Pośród posług, jakie zlecił każdemu chrześcijaninowi, najważniejszą jest posługa jednania. Pojednawszy świat ze sobą Bóg oczekuje od każdego z nas, byśmy godzili zwaśnionych, skrzywdzonym pomagali wybaczyć, naderwane więzi wzmacniali, wprowadzali harmonię zarówno między człowiekiem a człowiekiem, jak i między ludźmi a przyrodą pośród której żyjemy. W świecie rozdartym konfliktami zbrojnymi, w zwaśnionych społeczeństwach i rodzinach, potrzeba dziś pojednania. Jako chrześcijanie zostaliśmy obdarzeni mocą...

Więcej

Ojciec Prusak o wróżkach, horoskopach i życiu duchowym

W magazynie Plus Minus z 13-14 maja 2017 ukazał się wywiad z ojcem Jackiem Prusakiem SJ. Czytamy w nim m.in. o kondycji naszej wiary i niepokojącym wzroście mody na zwracanie się o porady do wróżbitów. Według ojca Prusaka pewność wiary nie wynika z tego, że znamy swój los i jesteśmy wobec niego jak marionetki. Wiara nie umacnia się przez to, że ktoś nam daje proste odpowiedzi. Pewność wiary bierze się z nadziei. „Gdy tracimy horyzont wiary i tak ważny punkt odniesienia, jakim jest zaufanie Bogu, to wtedy tej pewności szukamy na skróty” – mówi o. Jacek. W wywiadzie znajdziemy...

Więcej

Aktualności

Media o nas

Blogi

Najnowsze filmy

Loading...

Polecamy