Informacje

W zgodzie z normami Stolicy Apostolskiej oraz wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski dotyczącymi dochodzeń ws. nadużyć seksualnych duchownych wobec osób niepełnoletnich, w obu polskich prowincjach Towarzystwa Jezusowego mianowani zostali Delegaci ds. ochrony dzieci i młodzieży. Ich zadaniem jest prowadzenie komisji stałej lub powołanej ad hoc do prowadzenia dochodzenia wstępnego we wspomnianych przypadkach.

 Kontakt

o. Jarosław Naliwajko SJ – tel. 12 6293 318, e-mail: jaroslaw.naliwajko@jezuici.pl

Delegat o. Prowincjała ds. ochrony dzieci i młodzieży – Prowincja Polski Południowej

o. Leszek Mądrzyk SJ – tel. 22 542 10 17, e-mail: pma-socio@jezuici.pl

Delegat o. Prowincjała ds. ochrony dzieci i młodzieży – Prowincja Mazowiecko-Wielkopolska

 Centrum Ochrony Dziecka

W dokumencie Konferencji Episkopatu Polski nt. prewencji nadużyć seksualnych wobec dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych opisano również zakres kompetencji koordynatora ze strony Episkopatu ds. ochrony dzieci i młodzieży. Biskupi zgromadzeni 22 czerwca 2013 r. w Wieliczce mianowali nim jezuitę o. Adama Żaka.

Utworzone zostało także Centrum Ochrony Dziecka działające przy Akademii Ignatianum w Krakowie, którego zadaniem jest opracowywanie programów prewencji, szkolenia wolontariuszy i specjalistów w walce z nadużyciami seksualnymi wobec małoletnich, a także przyczynianie się do tworzenia bezpiecznych środowisk dla dzieci i młodzieży we wszystkich dziedzinach pracy duszpasterskiej, formacyjnej i wychowawczej Kościoła w Polsce.

Dane kontaktowe:

 Dokumenty