Kategoria: Grzegorz Ginter SJ – blog

Dla człowieka

Szabat z powodu człowieka stał się, a nie człowiek z powodu szabatu. Mk 2, 23-28 Rozważając dzisiejszy tekst bardzo poczułem temat wolności. On ciągle przewija się w tym, co Jezus mówi i robi. Szabat jest specjalnym i uprzywilejowanym czasem do tego, gdyż to właśnie szabat ma strzec ludzkiej wolności. Podwójna motywacja szabatu o tym mówi. Z jednej strony, bo Bóg stworzył świat w 6 dni, a 7-go odpoczął, a z drugiej, bo Bóg uwolnił naród wybrany z niewoli egipskiej. A w niewoli naród pracował 7 dni w tygodniu. Chodzi więc o to, by nie być niewolnikiem pracy, działania, aktywizmu,...

Więcej

Nowe wino

Nowe wino należy wlewać do nowych bukłaków. Mk 2, 18-22 Po co jest post? Czy to ćwiczenie odchudzające? Sztuka dla sztuki? Św. Ignacy zalecał post, żeby uzyskać od Boga łaskę. Czy w ten sposób chciał Boga przekupić? Absolutnie nie! Przez wybrane w wolności zmniejszenie swoich sił witalnych (nigdy by zagrozić zdrowiu lub życiu) chciał, by człowiek stanął przed Bogiem uznając swoją słabość i przyjmując całkowicie Jego Życie i moc. Bo my chcemy być silni i radzić sobie doskonale sami. Post ma prowadzić do SPOTKANIA z Tym, który jest Źródłem mojego życia. Przez post uznaję i przyjmuję w pokorze siłę...

Więcej

Siebie pokaż kapłanowi

I zaraz odszedł od niego trąd i został oczyszczony. Mk 1, 40 – 45 Trąd jest chorobą, którą widać na zewnątrz. Dotyka ona skóry chorego, jego błon śluzowych a także nerwów obwodowych. Nie ma na nią szczepionki, a po zakażeniu może rozwijać się wiele lat, zanim się ujawni. Do Jezusa przybiega trędowaty i prosi Go o oczyszczenie. Zostawia wolność Jezusowi: „jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. W Jezusie budzi się litość podobna do tej, która obudziła się w miłosiernym ojcu albo miłosiernym samarytaninie (pojawia się to samo greckie słowo). Wyciąga rękę, dotyka chorego i uzdrawia go. Przez to, co zewnętrzne Jezus dotyka całego...

Więcej

Nowa jakaś nauka

Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Mk 1, 21 – 28 Nowa nauka z mocą… tą nauką jest sam Jezus, któremu wszystko zostało poddane, także złe duchy. Pisze o tym autor listu do Hebrajczyków (Hbr 2, 5 – 12). Bóg podał Mu wszystko i niczego nie zostawił, co by nie było Mu poddane. Jezus jest więc Panem, Jezus panuje nad wszystkim. A z Nim panujemy i my. Ale tylko z Nim. Wszak jesteśmy Ciałem Chrystusa, a On naszą Głową. Tak stwierdza św. Paweł (np. 1 Kor 6, 15; 1 Kor 12, 12-30; Rz 12, 4nn; Ef 4,...

Więcej

Pójdź za Mną

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Mk 1, 14 – 20 Gdy Jan został uwięziony… coś się kończy i coś zaczyna. Przychodzi Jezus, który mówi, że czas się wypełnił i królestwo Boże jest bliskie. Już i jeszcze nie. Czas już się wypełnił, ale królestwa jeszcze nie ma, choć jest blisko. Czas, o którym mówi to kairos, czyli czas łaski, a nie chronos – czas chronologiczny. Mam się nawrócić i uwierzyć w Ewangelię, czyli odwrócić się od starego życia i przyjąć NOWE. Jezus nie chce połatać czy naprawić moje stare życie. Nowego wina nie wlewa się do starych bukłaków. On...

Więcej

Najnowsze filmy

Loading...

Polecamy