Kategoria: Grzegorz Ginter SJ – blog

Pożądać JEDNEGO

I każdy, kto dla mego imienia, opuści… Mt 19, 27 – 29 Najpierw usłyszałem dziś o tym, czego mam szukać, do czego nachylać ucha, co mam wzywać, czego pożądać. Czasowniki, które wyrażają postawę zaangażowania, ruchu, wysiłku (Prz 2, 1 – 9). Ten wysiłek zostanie nagrodzony zrozumieniem bojaźni Pańskiej. A ta zaś, jak mówi Psalm 111, jest początkiem mądrości. Ewangelia, jakby w przeciwieństwie do owego szukania, wzywania i pożądania mówi o opuszczeniu. I to wszystkiego. Z jednej strony mam czegoś usilnie szukać, z drugiej opuścić wszystko. Czy naprawdę chodzi o opuszczenie wszystkiego w sposób dosłowny? Któż mógłby to zrealizować? A...

Więcej

Dystans pełen bliskości

Ujrzałem Pana zasiadającego na wysokim i wyniosłym tronie… Iz 6, 1-8 Izajasz ujrzał Pana. A kto ujrzał Boga, nie mógł zostać przy życiu. Tym żył Izrael, choć Bóg lub Aniołowie ukazywali się wielu ludziom. Ujrzał majestat Boga, któremu służą Serafini. Cała ta scena tchnie mocą, majestatem i potęgą Boga. Izajasz w świetle tego widzi, kim jest, widzi swoją niegodność. To sam Bóg uzdalnia Go do bycia w Jego obecności. Kiedy staję przed Bogiem potrzebuję najpierw uświadomić sobie, przed Kim staję. Tylko taka postawa pozwala zawiązać relację z Tym, który jest moim Stwórcą i Panem. On jest Bogiem, On Panem,...

Więcej

Ludzkie więzy miłości

Bliskie już jest… Mt 10, 7 – 15 Bóg skarży się dzisiaj u Ozeasza, że choć kocha i na tyle sposobów pokazuje swoją miłość wobec mnie, ja – paradoksalnie – oddalam się od Niego (Oz 11, 1-4. 8c-9). Paradoksalnie, bo przecież pragnę Jego miłości, chcę jej ciągle doświadczać, więcej i więcej. Przez obrazy dzieciństwa, troski o niemowlaka, uwalniania syna z Egiptu pokazuje mi głębię tej miłości. Pociąga mnie ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. O tej samej miłości mówi Jezus w ewangelii, tylko zupełnie innymi obrazami. Ta miłość jest tu bardzo konkretna i ma postać uzdrawiania chorych, oczyszczania...

Więcej

Intymność dotyku

Przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie. Mt 9, 18 – 26 Zwabię oblubienicę i wyprowadzę ją na pustynię. Zwabię, uwiodę. To słowa, które wskazują na podstęp, na swego rodzaju oszustwo, byle tylko uzyskać swoje. Tak mówi dziś Bóg (Oz 2, 16 – 22). A potem że tak zwabioną wyprowadzi na pustynię, czyli miejsce mało sprzyjające życiu, wręcz śmiercionośne. Może dlatego potrzebuje fortelu, uwiedzenia, bo sama nie poszła by do takiego miejsca. A tam… przemówi do jej serca. Ta oblubienica to Izrael, ale też moja dusza, moje serce. Więc w tym mało romantycznym miejscu Bóg przemówi do...

Więcej

Znamię przynależności

Co do mnie, to nie daj Boże… Ga 6, 14 – 18 Paweł chlubi się z krzyża Chrystusa. Czyli czym się chlubi? Miejscem porażki, poniżenia, upokorzenia, obnażenia, słabości, wstydu… po ludzku tak to wyglądało. Tak może mówić tylko człowiek, który zgodził się na Boży sposób zbawiania. Zgodził się na to, na co zgodził się i co przyjął Bóg. „Nikt mi życia nie zabiera, Ja sam je oddaję…” – mówi Jezus przed męką. Mogę się chlubić krzyżem tylko wtedy, kiedy wejdę w tę logikę całym sobą i zacznę tak żyć. Kiedy sam stanę się ukrzyżowany dla świata, a świat dla...

Więcej

Aktualności

Media o nas

Blogi

Najnowsze filmy

Loading...

Polecamy