Kategoria: Jacek Olczyk SJ – blog

Aby był kuszony

Kuszenie Jezusa na pustyni następuje po Jego chrzcie w Jordanie. Gdy Jezus wyszedł z wody zstąpił na Niego Duch Święty, a głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie» (Mt 3,17). Zaraz potem, to właśnie Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła (Mt 4,1), po czym aż dwie z trzech pokus zaczynają się od słów: «Jeśli jesteś Synem Bożym…» (Mt 4,3.6). Jezus, z jednej strony, znalazł potwierdzenie swojej tożsamości Syna Bożego i decyzji o rozpoczęciu publicznej działalności. Usłyszał, że jest umiłowanym Synem. Z drugiej strony, to Jego boże synostwo bardzo szybko...

Więcej

ptaki i lilie

Ptaki w powietrzu i lilie na polu – „opowiadają” Jezusowi o Ojcu, który jest dawcą życia. Życia wiecznego. Jezus „zapatrzony” w Ojca, przeżywał swoje życie jako dar. Przyjmował ten dar i nie trzymał go dla siebie. Rozdawał swoje życie na prawo i lewo. Hojnie. Na krzyżu oddał je „do końca” – w ręce Ojca i w nasze ręce. Potem było Zmartwychwstanie. Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie; przypatrzcie się ptakom i liliom, jesteście ważniejsi niż one… – to zaproszenie, bym i ja otworzył oczy i rozpoznał w Ojcu dawcę życia. Wiecznego. Otwarty na wieczność blisko Ojca nie muszę...

Więcej

(nie)przyjaciel i zdrapka wielkopostna

To chyba najtrudniejszy fragment „Kazania na górze”: nadstaw drugi policzek, odstąp płaszcz, idź dwa tysiące kroków, pożycz… kochaj nieprzyjaciół i módl się za nich… Jezus stawia poprzeczkę bardzo wysoko. Jego słowa nie są puste. On pierwszy je wypełnił. Gdy umierał na krzyżu, modlił się: Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią (Łk 23,34). Panie, jak Ty to zrobiłeś?; Czy ja też mogę tak kochać? Popatrz na Ojca, który rozdaje słońce i deszcz zarówno dobrym jak i złym. Po równo. Hojnie. Jezus jest „zaparzony” w Ojca. Jest z Nim zjednoczony i kocha tak jak Ojciec. Także nieprzyjaciół. Eucharystia; jedno ciało; przez...

Więcej

Wypełnił Prawo

Jezus przyszedł wypełnić Prawo. Nadać temu Prawu pełne znaczenie. Wszystko co Jezus zrobił i powiedział jest właśnie tym wypełnieniem. On JEST Słowem Ojca wypowiedzianym do nas, raz na zawsze… tzn. do powtórnego przyjścia! Dopiero „przyglądając” się Jezusowi – historii Jego Życia, Śmierci i Zmartwychwstania – oraz „wsłuchując” się w Jego nauczanie, odkrywamy, co to znaczy: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie przysięgaj fałszywie… W Eucharystii stajemy się z Nim jednym ciałem. Przez Niego, w Duchu, stajemy się jedno z Ojcem. Dzięki Eucharystii bije w nas to samo źródło miłości. W Nim, z Nim i przez Niego powoli dorastamy, aby jak On, wypełniać...

Więcej

Ulepił i tchnął

W Księdze Rodzaju są dwa opisy stworzenia człowieka. W pierwszym całe stworzenie i człowiek powstali na Słowo. W drugim przez dotyk i tchnienie… Nie brzydził się Bóg tego prochu. Tego błota. Zechciał pobrudzić sobie ręce, kiedy nas stwarzał. A potem podzielił się z nami swoim wiecznym...

Więcej

Aktualności

Media o nas

Blogi

Najnowsze filmy

Loading...

Polecamy