Kategoria: Paweł Kowalski SJ – blog

Wielki Post nie jest po to, aby wiara była mniej przyjemna

(Łk 9,22-25) Jezus powiedział do swoich uczniów: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?...

Więcej

Jesteś jak roślinka – czyli jak przeżyć Wielki Post

(Mt 6,1-6.16-18) Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią...

Więcej

Krucjata – Mamona kontra Bóg

(Mt 6,24-34) Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy...

Więcej

Cisza wiary, apostazja kultury – o filmie „Milczenie”

W dziejowej mowie o Bogu słychać trzask łamanych i na nowo składanych słów. ks. Józef Tischner Byłem w kinie z jednym z moich współbraci. Wyszliśmy, niemal bez słowa wsiedliśmy do samochodu. Artur rzucił tylko „No Misja to to nie jest”. Dwa skrzyżowania dalej rozbrzmiało jeszcze „Powołań pewnie z tego nie będzie.” Głos się zawiesił, ale myśli drążyły dalej. Sensownie porozmawiać byliśmy w stanie dopiero dwie godziny później. „Milczenie” Martina Scorsese nie zostawia obojętnym. Delikatnie wykręca sumienie z ciepłego miejsca, które człowiek uwił gdzieś między ściąganiem na egzaminie, a walką o godność życia poczętego. Najpierw je rozmasowuje, potem kroi na...

Więcej

Najnowsze filmy

Loading...

Polecamy