Kategoria: Wojciech Żmudziński SJ – blog

W królestwie Bożym nie ma foteli

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje (J 15,16) Jezus powołuje nas, byśmy szli, a nie organizowali sobie stabilne życie i troszczyli się o to, by posiadać oraz zasiadać. Życie chrześcijanina jest ciągłą drogą wśród niepewności i nowych wyzwań. W królestwie Bożym, do którego jesteśmy przeznaczeni nie ma tronów, foteli i kanap. Jedynym oparciem jest Jezus Chrystus. Królestwo Boże to ciągłe podążanie u Jego boku, zmierzanie ku ludziom szukającym ratunku,...

Więcej

Przykazania Jezusa

W Ewangelii według Jana czytamy słowa Jezusa: „Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości” (J 15,10). O jakich przykazaniach Jezusa jest tu mowa? W Ewangeliach mamy ich dość dużo i nie jest to dekalog. To coś więcej niż zwykłe prawo. Przykazania Jezusa nie należą do Prawa Mojżeszowego, lecz do doskonałego prawa wolności. Bez szczegółowego wyjaśniania każdego z tych przykazań, wymienię tylko niektóre z nich. Nawracajcie się (Mt 4,17), pójdźcie za mną (Mt 4,19), niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki...

Więcej

Dobra Nowina, populizm i strach

W Polsce Ewangelia wciąż traci na popularności, a wymagania tłumu stają się dla polityków ważniejsze niż ich własne przekonania. W ostatnich dniach byliśmy świadkami wycofywania się polityków opozycji z niepopularnego wśród szerokiej rzeczy Polaków otwarcia granic dla uchodźców. Ewangelia nigdy nie była przesłaniem populistycznym, Jezus nie zmieniał swojego nauczania pod wpływem niezadowolenia tłumu. Niektórzy odchodzili z grona uczniów twierdząc, że zbyt trudna jest to mowa, a wymagania mało realistyczne. Jezus nie martwił się jednak, że jego notowania spadają. Proponował mało roztropne otwarcie się na drugiego człowieka. Zachęcał do przebaczania za każdym razem, gdy ktoś wyrządzi nam krzywdę. Mówił, by...

Więcej

Wspólnota jako symfonia

Charyzmatyczni przywódcy wspólnot kościelnych dzielą się na solistów i liderów. Z solistą nie da się współpracować. Można jedynie stworzyć zaplecze ludzi pracujących na sukces jego posługi. Ludzie znajdujący się w jego zespole nigdy nie będą czuli się autentyczną wspólnotą. Lider natomiast jest twórcą wspólnoty złożonej z osób niezbędnych do realizacji powierzonej wspólnocie misji. W takiej wspólnocie nie ma osób niepotrzebnych, będących ciężarem, pozbawionych charyzmatów. Każdy ma w niej swoje miejsce i odejście choćby jednej osoby – odejście bez wspólnotowego błogosławieństwa – pozostawia wspólnotę okaleczoną. Głównym zadaniem lidera jest zgranie powierzonych mu ludzi, stworzenie z nich harmonijnej kompozycji poprzez ciągłe...

Więcej

Dajcie mi siebie na warsztat

Czyż nie jest on synem cieśli? – pytają mieszkańcy Nazaretu zasłuchani w słowa Jezusa nauczającego w synagodze. Czyż nie jest on tym, którego wychowywał Józef trudniący się naprawianiem tego, co połamane, łataniem tego, co podziurawione, prostowaniem tego, co wykrzywione, wypaczone, krzywe, zwichrowane. Cokolwiek mu zaniosłeś, zawsze zrobił z tego coś użytecznego, dopasował kawałek do kawałka, posklejał, wyrównał poszarpane brzegi. Józef trudnił się naprawianiem i tworzeniem różnych przydatnych ludziom przedmiotów. Greckie słowo przetłumaczone dziś jako „cieśla” nie odnosiło się do zawodu „stolarza”. Miało o wiele szersze znaczenie. Dotyczyło także pracy w kamieniu, murowania, wyrabiania części z metalu. Mówiąc najkrócej, Józef...

Więcej

Aktualności

Media o nas

Blogi

Najnowsze filmy

Loading...

Polecamy