Kategoria: Wojciech Żmudziński SJ – blog

Obdarzeni mocą jednania

Bóg pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania (por. 2 Kor 5,18-19). Gdy robimy sobie rachunek sumienia, nie skupiajmy się głównie na błędach i potknięciach lecz na zadaniach, jakie zlecił nam Bóg. Pośród posług, jakie zlecił każdemu chrześcijaninowi, najważniejszą jest posługa jednania. Pojednawszy świat ze sobą Bóg oczekuje od każdego z nas, byśmy godzili zwaśnionych, skrzywdzonym pomagali wybaczyć, naderwane więzi wzmacniali, wprowadzali harmonię zarówno między człowiekiem a człowiekiem, jak i między ludźmi a przyrodą pośród której żyjemy. W świecie rozdartym konfliktami zbrojnymi, w zwaśnionych społeczeństwach i rodzinach, potrzeba dziś pojednania. Jako chrześcijanie zostaliśmy obdarzeni mocą...

Więcej

Po co nam zwycięstwo Chrystusa?

Miejcie odwagę, polegajcie na mnie, bądźcie dobrej myśli, zaufajcie mi – mówi Jezus w Ewangelii według św. Jana – Jam zwyciężył świat (16,33). Niech zmartwienia i trudności nie zasłonią wam dobrej nowiny o skuteczności Bożej miłości, o jej wyższości nad logiką tego świata. Bóg tak umiłował świat, że postawił wszystko na jedną kartę, na swojego Syna, który pozbawił mocy możnych oraz zmienił znaczenie bogactwa i władzy. Jego wybranym posiadanie zaczęło ciążyć, przykazania stały się zadaniami wolnych ludzi, królowanie służbą, a sprawiedliwość usprawiedliwieniem. Wiedzę i erudycję naukowców zastąpiła prostota wiary i mądrość życia. Władzę nad światem przekazał Jezus ubogim i...

Więcej

Podwójna przynależność

Podczas liturgii w Kościele jestem chrześcijańskim nauczycielem i przekazuję chrześcijańską wizję świata. Natomiast, gdy praktykuję Zen, to uczę spoglądania na rzeczywistość zgodnie z buddyzmem Zen. Dla mnie Zen to Zen, a chrześcijaństwo to chrześcijaństwo. Takie stwierdzenia można przeczytać w artykule hinduskiego jezuity ojca Ama Samy, który opisuje coraz bardziej powszechną w hinduskim społeczeństwie podwójną przynależność religijną i kulturową. Zwraca uwagę na zagrożenia, które mogą wiązać się z przynależnością do różnych tradycji, a w szczególności przestrzega przed pułapką synkretyzmu. Jednocześnie przekonuje, że „podwójna przynależność” może być dla człowieka, a nawet dla całej wspólnoty, błogosławieństwem. Obie religie, czy tradycje, mogą stać...

Więcej

W królestwie Bożym nie ma foteli

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje (J 15,16) Jezus powołuje nas, byśmy szli, a nie organizowali sobie stabilne życie i troszczyli się o to, by posiadać oraz zasiadać. Życie chrześcijanina jest ciągłą drogą wśród niepewności i nowych wyzwań. W królestwie Bożym, do którego jesteśmy przeznaczeni nie ma tronów, foteli i kanap. Jedynym oparciem jest Jezus Chrystus. Królestwo Boże to ciągłe podążanie u Jego boku, zmierzanie ku ludziom szukającym ratunku,...

Więcej

Przykazania Jezusa

W Ewangelii według Jana czytamy słowa Jezusa: „Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości” (J 15,10). O jakich przykazaniach Jezusa jest tu mowa? W Ewangeliach mamy ich dość dużo i nie jest to dekalog. To coś więcej niż zwykłe prawo. Przykazania Jezusa nie należą do Prawa Mojżeszowego, lecz do doskonałego prawa wolności. Bez szczegółowego wyjaśniania każdego z tych przykazań, wymienię tylko niektóre z nich. Nawracajcie się (Mt 4,17), pójdźcie za mną (Mt 4,19), niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki...

Więcej

Aktualności

Media o nas

Blogi

Najnowsze filmy

Loading...

Polecamy