Kategoria: Edukacja

Jezuici w Mysłowicach

W drugiej połowie 2015 r. Jezuici Prowincji Polski Południowej, dzięki życzliwości Księdza Arcybiskupa Wiktora Skorca, otwarli nową wspólnotę zakonną w Mysłowicach, aby lepiej prowadzić różne dzieła edukacyjne. Zaczęło się we wrześniu 2014 r. od przejęcia przez Jezuitów prowadzenia Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Mająca dwudziestoletnią tradycję Uczelnia, obecnie pod kierownictwem Ks. Rektora dra Wacława Królikowskiego SJ, proponuje studia I i II stopnia na kierunku pedagogika, jak również bogatą ofertę studiów podyplomowych (http://www.wsew.edu.pl). Rok później we wrześniu 2015 r. zostało otwarte Publiczne Gimnazjum Jezuitów w Mysłowicach (http://pgjm.jezuici.pl), któremu patronuje św. Andrzej Bobola. W następnym miesiącu...

Więcej

Zaproszenie na konferencję naukową o encyklice Laudato si’

W Krakowie, na Akademii Ignatianum, w dniu 14 października 2015 r., odbędzie się konferencja pt. „Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań”. Honorowym patronatem objęli go prowincjał krakowskich jezuitów o. Jakub Kołacz SJ oraz prowincjał krakowskich franciszkanów o. Jarosław Zachariasz OFMConv. Jezuici i franciszkanie wspólnie chcą podjąć refleksję nad ważnym dokumentem Papieża Franciszka, jezuity o franciszkańskim sercu, oraz pokazać jego tematy w kontekście dotychczasowego nauczania Kościoła oraz danych współczesnej nauki. Do tego zadania zaprosiliśmy ludzi nauki z różnych ośrodków akademickich, duchownych i świeckich. Po otwarciu konferencji o godz. 9.00 przez rektora AIK, prof. Józefa Bremera SJ planowane są 3 sesje: filozoficzna, ekologiczna i teologiczna. Pierwsza będzie...

Więcej

Media o wystawie ikon z jezuickiej pracowni

Wystawa ikon zatytułowana „Wierzę w Syna Bożego”, która gościła w dniach od 5 do 13 września 2015 r. w podziemiach jezuickiego Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na warszawskim Starym Mieście, wzbudziła spore zainteresowanie lokalnych mediów. Przypomnijmy, że na ekspozycję świętych wizerunków składały się prace 30 twórców związanych w pracownią Droga Ikony. Audycję z organizatorami wystawy na miejscu nagrało Radio Plus. Do studia twórców i organizatorów zaprosiło na „Rozmowę na co dzień” Radio Warszawa. Informację o wystawię jak i o tradycyjnej technice wykonywania ikona w naszej pracowni opublikował Gość Niedzielny – oddział warszawski. Droga Ikony jest środowiskiem twórców skupionych na sztuce...

Więcej

Katecheci na jezuickich szkoleniach

W ostatnich dniach sierpnia Centrum Arrupe szkoliło katechetów we Wrocławiu, Włocławku, Zduńskiej Woli i Koninie. Warsztaty szkoleniowe dotyczyły metod wizualizacji w katechezie biblijnej, a wykłady poruszały tematykę łamania stereotypów, proponowały nowy język w mówieniu o prawdach wiary, zachęcały katechetów do stawiania uczniom trudnych, życiowych pytań i towarzyszenia im w poszukiwaniu na nie odpowiedzi. W zajęciach i wykładach uczestniczyło łącznie ponad 760 nauczycieli. Każdy z nich miał możliwość zapoznania się z działalnością Centrum Arrupe, które jako jezuicka placówka doskonalenia nauczycieli szkoli od osiemnastu lat nauczycieli różnych przedmiotów oraz dyrektorów katolickich szkół z wielu krajów w Europie. Na obecny rok szkolny...

Więcej

Aktualności

Media o nas

Blogi

Najnowsze filmy

Loading...

Polecamy