Kategoria: Aktualności

Nowy Prowincjał!

O. Tomasz Kot SJ urodził się 3 stycznia 1966 r. w Lublinie. Tam się wychowywał i w wieku 6 lat rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej. Po jej ukończeniu rozpoczął naukę w II Liceum Ogólnokształcącym im Jana Zamoyskiego w Lublinie i uzyskał świadectwo dojrzałości w 1984 r. Po złożeniu egzaminów wstępnych został przyjęty na Sekcję Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i zaliczył pierwszy rok studiów. W 1985 r. przerwał studia, aby wstąpić do Towarzystwa Jezusowego. Do zakonu został przyjęty przez ówczesnego o. prowincjała Stanisława Opielę i rozpoczął nowicjat w Kaliszu dnia 19 sierpnia 1985 r., a ukończył w...

Więcej

Film o męczennikach japońskich

Męczeństwo japońskich chrześcijan w XVII wieku będzie tematem filmu włosko-amerykańskiego reżysera Martina Scorsese. Film oparty jest na powieści Chinmoku („Silence") napisanej przez japońskiego pisarza katolickiego Shusaku Endo. Opisuje on prześladowania jakich doświadczyli japońscy chrześcijanie podczas okresu Edo, zwłaszcza w regionie Nagasaki. Powieść, napisana w 1966 roku, opowiada o jezuickim misjonarzu z Portugalii  pracującym w Japonii na początku XVII wieku, w czasie antychrześcijańskich prześladowań. Tytuł "Silence" nawiązuje do znanego  problemu milczenia Boga wobec Chrystusowego krzyża i opowiada o misjonarzu, który zaparł się wiary po okrutnych długotrwałych  torturach. Książki Endo są odzwierciedleniem jego specjalnych badań nad chrześcijaństwem w kulturze orientalnej, w...

Więcej

Prezydent w Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej

Prezydent przybył do Sanktuarium o godz. 1500. Po krótkiej modlitwie przed wizerunkiem Pani Trybunalskiej o. Superior Zdzisław Jaśko przedstawił Prezydentowi wspólnotę zakonną, po czym. o. Piotr Sasin w sposób zwięzły przedstawił historię miejsca. Po około 10 minutach dostojny gość w towarzystwie Pana Prezydenta miasta Krzysztofa Chojniaka oraz zaproszonych gości, udał się na obiad do naszego Domu Zakonnego. W czasie obiadu o. Superior przekazał głowie państwa wizerunek MB Trybunalskiej jako wyraz pamięci i modlitwy za Parlament i władzę państwową u stóp Pani Trybunalskiej. Wizyta Prezydenta Kaczyńskiego we wspólnocie zakonnej zakończyła się o godz. 1630. Ta bezprecedensowa obecność Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej...

Więcej

Zmarł O. Czesław Drażek, jezuita.

Ks. Drążek urodził się w Mogielnicy k. Rzeszowa w 1934 r. Po studiach filozoficznych w Krakowie i teologicznych w Warszawie święcenia kapłańskie otrzymał w 1961 r. Doktoryzował się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1972), a habilitację uzyskał w Papieskiej Akademii Teologicznej (1991). Był profesorem nadzwyczajnym Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum. Przez 17 lat prowadził w Krakowie duszpasterstwo akademickie WAJ. W latach 1980-83 pracował w redakcji centralnej Radia Watykańskiego, po czym przez 6 lat był przełożonym domu zakonnego na krakowskich Przegorzałach. Polskim wydaniem L’Osservatore Romano kierował od 1991 r. do marca roku 2007, kiedy to doznał wylewu krwi do mózgu. Nawrót tej...

Więcej

Aktualności

Media o nas

Blogi

Najnowsze filmy

Loading...

Polecamy