Autor: Piotr Chydziński SJ

Jedność w różnorodności | 36 KG

Napiszę teraz zwykły komunał, ale pomimo tego wydaje mi się, że warto to przypomnieć: to, co najbardziej łączy nas w Kościele, to bycie ludźmi – nasze człowieczeństwo. Umiejętność nawiązywania wzajemnych relacji i dogadywania się jest najcenniejszym elementem naszego wspólnego bycia w Kościele. A że wspólnota Kościoła jest szeroka na cały świat – to człowieczeństwo musi odnajdywać się w mniejszych wspólnotach, dostosowanych do lokalnych potrzeb. Łączą nas wartości, które istnieją ponad różnicami. Dzisiaj rozpoczyna się pierwsza plenarna sesja 36stej Kongregacji Generalnej Towarzystwa Jezusowego, która za zadanie będzie miała przede wszystkim spojrzeć po raz kolejny na świat, w którym jesteśmy, po...

Read More

Przyjmijmy Pokój Chrystusa w prawdzie

(25) Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo, wewnętrznie skłócone, pustoszeje. I żadne miasto ani dom, wewnętrznie skłócony, nie ostoi się. (26) Jeśli szatan wyrzuca szatana, to sam ze sobą jest skłócony, jakże się więc ostoi jego królestwo? (27) I jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. /Mt 12, 25-27/ Rozpocząłem ten artykuł fragmentem z Pisma, który blokuje mnie zawsze przed ocenianiem wielu trudności w Kościele z którymi się spotykam – i to nie na sposób intelektualny, ale duchowy. Każda ocena pociąga za sobą konkretny osąd sytuacji,...

Read More

Nasza stale zadziwiająca niedoskonałość w Kościele

Zadziwienie jest w stanie ogarnąć człowieka w najbardziej niespodziewanym momencie. Słowa zadziwienie i niespodziewanie mają wspólny źródłosłów – dziwić się. Podkreślenie znaczenia jakiegoś słowa w pisaniu czegoś dla innych ma duże znaczenie, bo dzięki temu już od razu jesteśmy w stanie zwrócić uwagę na coś ważnego. Interpretacja zawsze leży po stronie odbiorcy artykułu, dlatego też tyle mamy opinii i komentarzy. I można się tym po prostu zdziwić – a zdziwienie to początek do bycia odkrywcą! Dlatego i Słowo Boże pozwala nam być w naszej wolności odkrywcą. Skupmy się na zdziwieniu i na Słowie Bożym. (17) Nie pochwalam was za to, że...

Read More

Aktualności

Media o nas

Blogi

Najnowsze filmy

Loading...

Polecamy