I, II, III Tydzień Ćwiczeń Duchowych

I Tydzień  droga oczyszczenia

Rekolekcje I Tygodnia są czasem spotkania z miłością miłosierną Boga. Poprzez modlitwę medytacyjną poznajemy, jaka jest natura grzechu i jego skutki. Poznajemy także nasz osobisty grzech i jego konsekwencje. Wszystko to dzieje się w świetle miłości miłosiernej Boga, który uwalnia nas i wyprowadza z niewoli grzechu i prowadzi do pojednania z Bogiem, innymi i samym sobą. W czasie I Tygodnia zapraszamy też, aby przystąpić do sakramentu pojednania w pogłębiony sposób – takie spotkanie z miłosierdziem Bożym może pomóc w nowym spojrzeniu na historię swojego życia.

II Tydzień – droga oświecenia

Po doświadczeniu oczyszczającej mocy Bożego miłosierdzia, rekolektant w II Tygodniu szuka głębszego spotkania z Jezusem Chrystusem i ustawicznie prosi o dar Jego poznania, aby Go lepiej kochać i naśladować. Przyjmuje Chrystusa jako swego Pana i Mistrza. Podstawową praktyką modlitewną na tym etapie Ćwiczeń jest kontemplacja życia i działalności Jezusa, tak aby Jego sposób myślenia, odczuwania i postępowania rekolektant czynił coraz bardziej swoim własnym.

Osobom stojącym przed wyborem drogi życia, kontemplacje z tego etapu Ćwiczeń pomagają zdobyć wewnętrzną wolność i rozeznać drogę, na którą wzywa ich Pan. Natomiast osobom, które dokonały już wyboru stanu życia, umożliwiają reformę życia oraz pogłębienie i ożywienie wiary.

III Tydzień – droga zjednoczenia

W III Tygodniu Ćwiczeń rekolektant kontempluje życie Jezusa, od Ostatniej Wieczerzy aż do śmierci na krzyżu i pogrzebu. Miłość do Chrystusa, która w II Tygodniu prowadziła uczestników rekolekcji do dokonania ważnych wyborów i uporządkowania swojego życia, teraz utwierdza te wybory i prowadzi do naśladowania Jezusa nie tylko w chwilach radosnych, ale też bolesnych.

Doświadczenie współ-odczuwania z Chrystusem cierpiącym potwierdza wierność w pójściu za Chrystusem na każdej drodze. Nic bowiem tak nie jednoczy ze Zbawicielem, jak wspólnie niesiony krzyż.

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

14 - 22 mar 2023
Przeszłe

Czas

Cały dzień

Etykiety

I Tydzień,
II Tydzień,
III Tydzień

Miejsce

Zakopane - Dom rekolekcyjny Górka
ul. Ks. Kaszelewskiego 9 34-500 Zakopane
Strona WWW
https://gorka.jezuici.pl