Digitalizacja zasobów pisma „Posłaniec Serca Jezusowego”

Końcem sierpnia O. Artur Demkowicz w imieniu Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego ma realizację projektu: Digitalizacja zasobów dziedzictwa regionalnego w postaci pisma „Posłaniec Serca Jezusowego”. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte … Czytaj dalej Digitalizacja zasobów pisma „Posłaniec Serca Jezusowego”