Końcem sierpnia O. Artur Demkowicz w imieniu Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego ma realizację projektu: Digitalizacja zasobów dziedzictwa regionalnego w postaci pisma „Posłaniec Serca Jezusowego”. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dzięki projektowi zostanie wypromowane dziedzictwo kulturowe regionu Małopolski oraz Krakowa, a ponadto, udostępnione zasoby cyfrowe potwierdzą, jak ważnym elementem kultury Małopolski był Kościół katolicki oraz jaki miał wkład w jej tworzenie na przestrzeni lat.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona digitalizacja zasobów archiwalnych, a także ich całkowicie bezpłatne udostępnienie w Internecie.

Na podstawie przeprowadzonej wstępnej analizy numerów archiwalnych PSJ do przeprowadzenia digitalizacji zostały wybrane zostały unikalne, nie zdigitalizowane wcześniej wydania:

– numery PSJ wydawane od 1872-1939 roku. (albumy 1-68)

– numery PSJ wydawane po 1981-1996 roku (albumy 110-125)

Łącznie stanowić to będzie około 1000 unikalnych numerów pisma zebrane w 84 albumach, co przełoży się na około 34700 zdigitalizowanych dokumentów, gdyż każda strona pisma traktowana jest jako zupełnie osobny zdigitalizowany materiał i będzie bezpłatnie dostępna w platformie przede wszystkim jako osobny dokument.