Projekt digitalizacji wydań archiwalnych „Posłańca Serca Jezusowego” jest na ukończeniu

Dzięki dofinansowaniu przez Urząd Marszałkowski realizacji projektu „Digitalizacja zasobów dziedzictwa regionalnego w postaci pisma ‘Posłaniec Serca Jezusowego’”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Informujemy nie tylko czytelników … Czytaj dalej Projekt digitalizacji wydań archiwalnych „Posłańca Serca Jezusowego” jest na ukończeniu