“Kto wspomaga bliźniego swą ręką, wypełnia przykazania.

Bądź łaskawy dla potrzebującego i nie daj mu długo czekać na pomoc!”

(por. Syr 29,1b.8)

polskie placówki

parafii

instytucji edukacyjnych i kulturalnych

uczelnie wyższe

Nasz zakon od ponad 450 lat służy polskiemu społeczeństwu poprzez posługę duszpasterską, w edukacji i szkolnictwie wyższym, pośród biednych i potrzebujących. Nasze dzieła rozwijają się wraz z galopującym światem. Jesteśmy obecni w mediach, na uniwersytetach, ale także w szpitalach, więzieniach i ośrodkach dla uchodźców.

Przeznacz swój 1% na jezuickie fundacje. Najlepiej wykorzystamy Twój wkład.

Fundacja MAGIS

Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej obejmuje m.in. Warszawę, Trójmiasto, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Poznań, Kalisz. Wesprzyj

Loyola – Jezuickie Dzieła Pomocy Potrzebującym

Prowincji Polski Południowej obejmują m.in. Wrocław, Bytom, Czechowice-Dziedzice, Kraków, Zakopane. Wesprzyj