Kontakt z władzami zakonu

Kuria Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej

ul. Narbutta 21
02-536 Warszawa
+48 22 542 10 00

E-mail: [email protected]

Kuria Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej

Kuria Prowincji Polski Południowej

Mały Rynek 8
31-041 Kraków
+48 12 428 15 00
www.krakow.jezuici.pl
E-mail: [email protected]

Kuria Prowincji Polski Południowej

Kuria Generalna w Rzymie

Borgo S. Spirito, 4
00193 Roma (Italia)
Tel: +39 06 698 681
Web: www.sjweb.info
Email: [email protected]

Kuria Generalna

Kontakt z zespołem Jezuici.pl

Zespół Jezuici.pl

Wydawnictwo WAM

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków

Często zadawane pytania

Czym są prowincje i co obejmują?

Towarzystwo Jezusowe (Jezuici) w Polsce podzielone jest na dwie jednostki administracyjne – prowincje, którym podlegają poszczególne placówki, instytucje oraz członkowie zakonu.

   Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka
   Prowincja Polski Południowej

Jak zgłosić nadużycie seksualne duchownego wobec nieletnich?

W zgodzie z normami Stolicy Apostolskiej oraz wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski dotyczącymi dochodzeń ws. nadużyć seksualnych duchownych wobec osób niepełnoletnich, w obu polskich prowincjach Towarzystwa Jezusowego mianowani zostali Delegaci ds. ochrony dzieci i młodzieży. Ich zadaniem jest prowadzenie komisji stałej lub powołanej ad hoc do prowadzenia dochodzenia wstępnego we wspomnianych przypadkach.

Kontakt z delegatami

Jak uzyskać pomoc techniczną (jezuickie strony, poczta e-mail itd.)?

W tej sprawie zapraszamy na portal pomocy technicznej.

Kliknij tutaj

Jak skontaktować się z konkretnym jezuitą lub placówką?

Skorzystaj z naszej bazy kontaktowej.

Kliknij tutaj