Zapraszamy do publikowania relacji z wydarzeń odbywających się w parafiach, wspólnotach, instytucjach jezuickich. Można także przesyłać artykuły poświęcone duchowości oraz zaproszenia na przyszłe wydarzenia.

Jak napisać dobry artykuł?

Warto odpowiedzieć na następujące pytania:

  1. Co się wydarzyło? Czy jest to regularne wydarzenie?
  2. Kto w nim uczestniczył?
  3. Gdzie się odbyło?
  4. Kiedy się odbyło?
  5. Kto zorganizował wydarzenie? Kim są organizatorzy?