Jezuickie Ośrodki Rekolekcyjne

W najbliższym czasie

Podstawy rozeznawania duchowego według św. Ignacego Loyoli, cz. II - prowadzi o. Dariusz Piórkowski SJ (od 12 V 2020)

Jest to skupienie w wersji internetowej.

opcja I: 12-13-14–19-20-21 maja 2020 (2x wt-śr-czw – spotkania o 20:30)
Zgłoś się!

opcja II: 15 (pt. wieczorem) – 17 maja (niedz. do południa) 2020
Zgłoś się!

Warszawa: Mindfulness z Modlitwą Jezusową (9-14 VI 2020)

Zapraszamy na unikatowe rekolekcje połączone z warsztatami. Od wtorku wieczora do piątku południa w pełnym milczeniu skupimy się na Modlitwie Jezusowej, a od piątku wieczora do niedzielnego obiadu przeżyjemy warsztaty psychologiczno-duchowe z elementami mindfulnessu, sztuki trwania w uważności i przeżywania życia „tu i teraz”.

Chrześcijański mindfulness to spotkanie z sobą, w odkryciu swojej wartości i piękna, prowadzi do zauważenia Boga, który jest blisko nas. Jezus kierował uwagę na to, co „tu i teraz”. Akcentował wagę przebaczenia (zamknięcia przeszłości) i wolności w planowaniu (nie troszczenia się zbytnio o przyszłość). Chrześcijański mindfulness to poznanie siebie, które ułatwia poznanie działającego Boga. Więcej na ten temat dowiesz się TUTAJ.

Inne terminy rekolekcji w Warszawie Falenicy oraz szczegóły i zapisy na stronie: eccc.pl

Zakopane: Fundament Ćwiczeń duchowych (20-25 VI 2020)

Rekolekcje te wprowadzają w doświadczenie życia duchowego poprzez poznanie i praktykowanie różnych metod modlitwy, takich jak: medytacja, rachunek sumienia, modlitwa prostoty, itp. Umożliwiają one wgląd w siebie i odkrycie Boga zarówno w Jego Słowie jak i w dotychczasowym doświadczeniu osobistym.

Odprawiający je ma okazję skonfrontować się z podstawowymi pytaniami dotyczącymi własnego życia w kontekście spotkania z Bogiem. Rekolekcje te zmierzają do poznania ostatecznego celu życiowej wędrówki i uzyskania wolności w dążeniu do niego (tzw. „Pierwsza i podstawowa zasada” św. Ignacego – Fundament Ćwiczeń duchowych). Dokonuje się to na drodze osobistej modlitwy w klimacie milczenia, obiektywizując swoje doświadczenie duchowe z osobą towarzyszącą (duchowną lub świecką). Rekolekcje Fundamentu uczą podstawowych narzędzi do pielęgnowania relacji z Bogiem i pracy nad sobą oraz przygotowują do owocnego przejścia czteroetapowej drogi Ćwiczeń duchowych według metody św. Ignacego Loyoli.

Więcej informacji na stronie domu rekolekcyjnego w Zakopanem.

Jastrzębia Góra: II Tydzień Ćwiczeń duchowych (26 IX - 4 X 2020)

Zapraszamy nad morze, do Jastrzębiej Góry, na II Tydzień rekolekcji ignacjańskich. Po doświadczeniu oczyszczającej mocy Bożego Miłosierdzia, rekolektant szuka pogłębionego spotkania z Jezusem Chrystusem i ustawicznie prosi o dar Jego dogłębnego poznania, aby Go lepiej kochał i naśladował. Chrystusa przyjmuje on odtąd jako swego Pana i Mistrza. Podstawową praktyką modlitewną na tym etapie Ćwiczeń jest kontemplacja życia i działalności Jezusa, tak aby Jego sposób myślenia, odczuwania i postępowania rekolektant czynił coraz bardziej swoim.

Stojącym przed wyborem drogi życia kontemplacje tego etapu Ćwiczeń pomagają zdobyć wewnętrzną wolność i rozeznać drogę, na którą wzywa ich Pan. Osobom, które dokonały już wyboru stanu życia, umożliwiają reformę życia oraz pogłębienie i ożywienie wiary.

Więcej informacji na stronie: http://www.jastrzebiagora.jezuici.pl/index.php/news

Terminarz rekolekcji i sesji

TerminTematMiejsce
04.05-07.05.2020Sesja „Bliżej siebie" - dla sióstr zakonnychWarszawa Falenica
08.05-10.05.2020Sesja „W Miłości nie ma lęku”, o. Maciej Szczęsny SJZakopane
12.05-17.05.2020Wędrowanie z Bogiem – o. Edward Czaja SJZakopane
15.05-17.05.2020„Elementarz Ignacjański”- wprowadzenie do rozeznania duchów cz. 1Czechowice-Dziedzice
16.05-24.05.2020IV Tydzień Ćwiczeń duchowychKalisz
18.05-21.05.2020Rekolekcje dla seniorówWarszawa Falenica
19.05-24.05.2020Fundament Ćwiczeń duchowychZakopane
23.05–31.05.2020I, II, III, IV, S - Odnaleźć radość życia. Modlitwa PsalmamiCzechowice-Dziedzice
25.05–27.05.2020Młodzież 2020 - warsztaty psychologiczneWarszawa Falenica
29.05-06.06.2020I, II, III, IV Tydzień ĆD oraz Synteza rekolekcji z prowadzeniem indywidualnymWarszawa Falenica
06.06-14.06.2020I, II, III, IV Tydzień ĆD, Rek. tematyczne - ĆD z bibliodramą. „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli” (Dz 4, 32), p. Dorota Majda, p. Ita Szpulak, o. Dariusz Wiśniewski SJZakopane
10.06-14.06.2020Modlitwa Jezusowa - skupienie na długi weekend (Boże Ciało)Gdynia
19.06-21.06.2020Spotkania Małżeńskie - dla narzeczonychGdynia
20.06-25.06.2020Fundament Ćwiczeń duchowychZakopane
27.06-05.07.2020Rekolekcje ignacjańskie, II i IV Tydzień Ćwiczeń duchowychGdynia
27.06-05.07.2020IV Tydzień Ćwiczeń duchowychJastrzębia Góra
27.06-02.07.2020FundamentKalisz
27.06–5.07.2020I, II, III, IV, S - Słowo Boże uzdrawia ludzkie serca Czechowice-Dziedzice
01.07-09.07.2020I, II, III, IV Tydzień Ćwiczeń duchowychZakopane
07.07-12.07.2020Rekolekcje ignacjańskie, Fundament Ćwiczeń duchowych cz. 1 i 2Gdynia
7.07–12.07.2020FundamentCzechowice-Dziedzice
11.07-19.07.2020I, II, III, IV Tydzień ĆD, Rek. tematyczne - ĆD z bibliodramą: „Chleb Życia i Kielich Zbawienia”, p. Ita Szpulak, o. Dariusz Wiśniewski SJZakopane
14.07–22.07.2020I, II, III, IV, S - Synteza klasyczna Czechowice-Dziedzice
15.07-19.07.2020Sesja "Poznanie i akceptacja siebie"Gdynia
24.07-29.07.2020FundamentKalisz
24.07–29.07.2020FundamentCzechowice-Dziedzice
25.07-02.08.2020Rekolekcje ignacjańskie z indywidualnym prowadzeniemGdynia
27.07-02.08.2020Wędrowanie z Bogiem – o. Jacek Poznański SJZakopane
1.08–9.08.2020I, II, III, IV, S - Synteza klasycznaCzechowice-Dziedzice
04.08-10.08.2020Modlitwa JezusowaGdynia
04.08-09.08.2020Wędrowanie z Bogiem – o. Edward Czaja SJZakopane
11.08–19.08.2020I, II, III, IV, S - Żyć mądrością BożąCzechowice-Dziedzice
15.08-23.08.2020Rekolekcje ignacjańskie, I i III Tydzień Ćwiczeń duchowychGdynia
21.08-26.08.2020Fundament, Fundament PLUSCzechowice-Dziedzice
25.08-30.08.2020Fundament Ćwiczeń duchowychZakopane
25.08-30.08.2020Rekolekcje ignacjańskie, Fundament Ćwiczeń duchowychGdynia
28.08-30.08.2020„Kobieta w świecie. Kobieta w Kościele – silna i niezależna czy krucha i poddana” Czechowice-Dziedzice
01.09-06.09.2020Rekolekcje integralneJastrzębia Góra
01.09-06.09.2020Szkoła Kontaktu z Bogiem dla młodzieży (I i II st.)Gdynia
05.09-13.09.2020I, II, III, IV Tydzień, Synteza klasyczna Ćwiczeń duchowychZakopane
08.09-13.09.2020Fundament PlusJastrzębia Góra
8.09-13.09.2020 – FundamentFundamentCzechowice-Dziedzice
12.09-20.09.2020Rekolekcje ignacjańskie, I i III Tydzień Ćwiczeń duchowychGdynia
15.09-20.09.2020Fundament Ćwiczeń duchowychZakopane
15.09-23.09.2020Rekolekcje ignacjańskie, I Tydzień Ćwiczeń duchowychJastrzębia Góra
19.09–27.09.2020I, II, III, IV, S - Przypowieści o Ojcu i SynuCzechowice-Dziedzice
22.09-27.09.2020Rekolekcje ignacjańskie, Fundament Ćwiczeń Duchowych cz. 1 i 2Gdynia
26.09-04.10.2020Rekolekcje ignacjańskie, II Tydzień Ćwiczeń duchowychJastrzębia Góra
02.10-04.10.2020Spotkania Małżeńskie – rekolekcje dla małżeństwGdynia
03.10-11.10.2020I, II, III, IV Tydzień ĆD, Rek. tematyczne – „Zobaczcie, jaką miłością obdarzył Was Ojciec”, o. Jerzy Sermak SJZakopane
06.10-11.10.2020Rekolekcje integralneJastrzębia Góra
10.10–18.10.2020I, II, III, IV, S - Synteza klasycznaCzechowice-Dziedzice
10.10-18.10.2020Rekolekcje ignacjańskie, I, II i IV Tydzień Ćwiczeń duchowychGdynia
13.10-18.10.2020Fundament Ćwiczeń duchowychZakopane
13.10-18.10.2020Fundament Ćwiczeń duchowychJastrzębia Góra
20.10-25.10.2020Rekolekcje ignacjańskie, Fundament Ćwiczeń duchowychGdynia
20.10–25.10.2020FundamentCzechowice-Dziedzice
21.10-29.10.2020Rekolekcje ignacjańskie, III Tydzień Ćwiczeń duchowychJastrzębia Góra
23.10-25.10.2020Sesja „Pocieszyciel otwiera na Bożą Radość”, o. Maciej Szczęsny SJZakopane
03.11-06.11.2020Rekolekcje dla księżyGdynia
3.11–11.11.2020I, II, III, IV, S - Z prowadzeniem indywidualnymCzechowice-Dziedzice
03.11-11.11.2020Rekolekcje ignacjańskie, I Tydzień Ćwiczeń duchowychJastrzębia Góra
07.11-15.11.2020Rekolekcje ignacjańskie, I i II Tydzień Ćwiczeń duchowych oraz ĆD z ind. prowadzeniemGdynia
10.11-15.11.2020Fundament Ćwiczeń duchowychZakopane
18.11-22.11.2020Sesja warsztatowaGdynia
22.11–25.11.2020Rekolekcje dla KapłanówCzechowice-Dziedzice
23.11-26.11.2020Rekolekcje kapłańskie – o. Robert Więcek SJZakopane
27.11-29.11.2020Wspólnota Małżeństw Kochać i służyć (Podstawowy weekend ignacjański: „Fundament Życia małżeńskiego”)Gdynia
27.11–2.12.2020Fundament, Fundament PLUSCzechowice-Dziedzice
28.11-06.12.2020I, II, III, IV Tydzień ĆD, Rek. tematyczne – „W moim sercu mieszka Bóg; wprowadzenie do Modlitwy Jezusowej”, o. Maciej Szczęsny SJZakopane
01.12-06.12.2020Rekolekcje integralneJastrzębia Góra
04.12-06.12.2020Spotkania Małżeńskie – weekend pogłębiającyGdynia
5.12–13.12.2020I, II, III, IV, S - Jezus uczy mnie modlitwy do OjcaCzechowice-Dziedzice
08.12-13.12.2020Fundament Ćwiczeń duchowychZakopane
08.12-13.12.2020Rekolekcje ignacjańskie, Fundament Ćwiczeń duchowychGdynia
18.12-20.12.2020Modlitwa Jezusowa – skupienie weekendoweGdynia
26.12-31.12.2020Szkoła Kontaktu z Bogiem dla młodzieży (I i II st.)Gdynia
27.12.2020 –1.01.2021FundamentCzechowice-Dziedzice
29.12.2020-06.01.2021I, II, III, IV Tydzień ĆD, Rek. tematyczne – „Śladami św. Pawła, o. Jerzy Mordarski SJZakopane
terminNazwa / tytułdom rekolekcyjny
16.05-24.05.2020I, II i IV Tydzień Ćwiczeń duchowych i ĆD z ind. prowadzeniemKalisz
19.05-24.05.2020Fundament Ćwiczeń duchowychZakopane
23.05–31.05.2020I, II, III, IV, S - Odnaleźć radość życia. Modlitwa PsalmamiCzechowice-Dziedzice
29.05–06.06.2020I, II, III, IV Tydz. ĆD oraz Synteza rekolekcji z prowadzeniem indywidualnymWarszawa Falenica
06.06-14.06.2020I, II, III, IV Tydzień ĆD, Rek. tematyczne - ĆD z bibliodramą. „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli” (Dz 4, 32), p. Dorota Majda, p. Ita Szpulak, o. Dariusz Wiśniewski SJZakopane
20.06-25.06.2020Fundament Ćwiczeń duchowychZakopane
27.06–5.07.2020I, II, III, IV, S - Słowo Boże uzdrawia ludzkie serca Czechowice-Dziedzice
27.06-02.07.2020FundamentKalisz
27.06-05.07.2020IV Tydzień Ćwiczeń duchowychJastrzębia Góra
27.06-05.07.2020Rekolekcje ignacjańskie, II i IV Tydzień Ćwiczeń duchowychGdynia
01.07-09.07.2020I, II, III, IV Tydzień Ćwiczeń duchowychZakopane
04.07-12.07.2020I, II i III Tydzień Ćwiczeń duchowychKalisz
07.07-12.07.2020Rekolekcje ignacjańskie, Fundament Ćwiczeń duchowych cz. 1 i 2Gdynia
7.07–12.07.2020FundamentCzechowice-Dziedzice
11.07-19.07.2020I, II, III, IV Tydzień ĆD, Rek. tematyczne - ĆD z bibliodramą: „Chleb Życia i Kielich Zbawienia”, p. Ita Szpulak, o. Dariusz Wiśniewski SJZakopane
14.07–22.07.2020I, II, III, IV, S - Synteza klasyczna Czechowice-Dziedzice
14.07-22.07.2020I, II i IV Tydzień Ćwiczeń duchowychKalisz
24.07-29.07.2020FundamentKalisz
24.07–29.07.2020 FundamentCzechowice-Dziedzice
25.07-02.08.2020Rekolekcje ignacjańskie z indywidualnym prowadzeniemGdynia
1.08–9.08.2020I, II, III, IV, S - Synteza klasycznaCzechowice-Dziedzice
15.08-23.08.2020Rekolekcje ignacjańskie, I i III Tydzień Ćwiczeń duchowychGdynia
01.08-09.08.2020I, II i III Tydzień Ćwiczeń duchowychKalisz
11.08-19.08.2020ĆD z indywidualnym prowadzeniemKalisz
11.08–19.08.2020I, II, III, IV, S - Żyć mądrością BożąCzechowice-Dziedzice
21.08-26.08.2020 Fundament, Fundament PLUSCzechowice-Dziedzice
22.08-30.08.2020I i II Tydzień Ćwiczeń duchowych + SyntezaKalisz
25.08-30.08.2020Fundament Ćwiczeń duchowychZakopane
25.08-30.08.2020Rekolekcje ignacjańskie, Fundament Ćwiczeń duchowychGdynia
01.09-06.09.2020Rekolekcje integralneJastrzębia Góra
01.09-06.09.2020Szkoła Kontaktu z Bogiem dla młodzieży (I i II st.)Gdynia
05.09-13.09.2020I, II, III, IV Tydzień, Synteza klasyczna Ćwiczeń duchowychZakopane
08.09-13.09.2020Fundament PlusJastrzębia Góra
8.09-13.09.2020FundamentCzechowice-Dziedzice
12.09-20.09.2020Rekolekcje ignacjańskie, I i III Tydzień Ćwiczeń duchowychGdynia
15.09-20.09.2020Fundament Ćwiczeń duchowychZakopane
15.09-23.09.2020Rekolekcje ignacjańskie, I Tydzień Ćwiczeń duchowychJastrzębia Góra
19.09-27.09.2020I, II i III Tydzień Ćwiczeń duchowychKalisz
19.09–27.09.2020I, II, III, IV, S - Przypowieści o Ojcu i SynuCzechowice-Dziedzice
22.09-27.09.2020Rekolekcje ignacjańskie, Fundament Ćwiczeń Duchowych cz. 1 i 2Gdynia
26.09-04.10.2020Rekolekcje ignacjańskie, II Tydzień Ćwiczeń duchowychJastrzębia Góra
03.10-11.10.2020I, II, III, IV Tydzień ĆD, Rek. tematyczne – „Zobaczcie, jaką miłością obdarzył Was Ojciec”, o. Jerzy Sermak SJZakopane
28.11-06.12.2020I, II, III, IV Tydzień ĆD, Rek. tematyczne – „W moim sercu mieszka Bóg; wprowadzenie do Modlitwy Jezusowej”, o. Maciej Szczęsny SJZakopane
06.10-11.10.2020Rekolekcje integralneJastrzębia Góra
10.10–18.10.2020I, II, III, IV, S - Synteza klasycznaCzechowice-Dziedzice
13.10-18.10.2020Fundament Ćwiczeń duchowychZakopane
13.10-18.10.2020Fundament Ćwiczeń duchowychJastrzębia Góra
10.10-18.10.2020Rekolekcje ignacjańskie, I, II i IV Tydzień Ćwiczeń duchowychGdynia
20.10-25.10.2020Rekolekcje ignacjańskie, Fundament Ćwiczeń duchowychGdynia
20.10–25.10.2020 FundamentCzechowice-Dziedzice
21.10-29.10.2020Rekolekcje ignacjańskie, III Tydzień Ćwiczeń duchowychJastrzębia Góra
03.11-11.11.2020Rekolekcje ignacjańskie, I Tydzień Ćwiczeń duchowychJastrzębia Góra
3.11–11.11.2020I, II, III, IV, S - Z prowadzeniem indywidualnymCzechowice-Dziedzice
07.11-15.11.2020Rekolekcje ignacjańskie, I i II Tydzień Ćwiczeń duchowych oraz ĆD z ind. prowadzeniemGdynia
10.11-15.11.2020Fundament Ćwiczeń duchowychZakopane
27.11–2.12.2020 Fundament, Fundament PLUSCzechowice-Dziedzice
28.11-06.12.2020I, II, III, IV Tydzień ĆD, Rek. tematyczne – „W moim sercu mieszka Bóg; wprowadzenie do Modlitwy Jezusowej”, o. Maciej Szczęsny SJZakopane
01.12-06.12.2020Rekolekcje integralneJastrzębia Góra
5.12–13.12.2020I, II, III, IV, S - Jezus uczy mnie modlitwy do OjcaCzechowice-Dziedzice
08.12-13.12.2020Fundament Ćwiczeń duchowychZakopane
08.12-13.12.2020Rekolekcje ignacjańskie, Fundament Ćwiczeń duchowychGdynia
26.12-31.12.2020Szkoła Kontaktu z Bogiem dla młodzieży (I i II st.)Gdynia
27.12.2020 –1.01.2021 FundamentCzechowice-Dziedzice
29.12.2020-06.01.2021I, II, III, IV Tydzień ĆD, Rek. tematyczne – „Śladami św. Pawła, o. Jerzy Mordarski SJZakopane
TerminTematMiejsce
08.05-10.05.2020Sesja „W Miłości nie ma lęku”, o. Maciej Szczęsny SJZakopane
15.05-17.05.2020„Elementarz Ignacjański”- wprowadzenie do rozeznania duchów cz. 1Czechowice-Dziedzice
25.05-27.05.2020Młodzież 2020 - warsztaty psychologiczneWarszawa Falenica
15.07-19.07.2020Sesja "Poznanie i akceptacja siebie"Gdynia
28.08-30.08.2020„Kobieta w świecie. Kobieta w Kościele – silna i niezależna czy krucha i poddana”
Czechowice-Dziedzice
23.10-25.10.2020Sesja „Pocieszyciel otwiera na Bożą Radość”, o. Maciej Szczęsny SJZakopane
TerminTematMiejsce
12.05-17.05.2020Wędrowanie z Bogiem – o. Edward Czaja SJZakopane
18.05-21.05.2020Rekolekcje dla seniorówWarszawa Falenica
10.06-14.06.2020Modlitwa Jezusowa - skupienie na długi weekend (Boże Ciało)Gdynia
19.06-21.06.2020Spotkania Małżeńskie - dla narzeczonychGdynia
27.07-02.08.2020Wędrowanie z Bogiem – o. Jacek Poznański SJZakopane
04.08-10.08.2020Modlitwa JezusowaGdynia
04.08-09.08.2020Wędrowanie z Bogiem – o. Edward Czaja SJZakopane
02.10-04.10.2020Spotkania Małżeńskie – rekolekcje dla małżeństwGdynia
03.11-06.11.2020Rekolekcje dla księżyGdynia
18.11-22.11.2020Sesja warsztatowaGdynia
22.11–25.11.2020
Rekolekcje dla Kapłanów
Czechowice-Dziedzice
23.11-26.11.2020Rekolekcje kapłańskie – o. Robert Więcek SJZakopane
27.11-29.11.2020Wspólnota Małżeństw Kochać i służyć (Podstawowy weekend ignacjański: „Fundament Życia małżeńskiego”)Gdynia
04.12-06.12.2020Spotkania Małżeńskie – weekend pogłębiającyGdynia
18.12-20.12.2020Modlitwa Jezusowa – skupienie weekendoweGdynia

Strona poświęcona ignacjańskim ćwiczeniom duchowym

Punkta do medytacji

RSS Punkta do medytacji

  • Sam tam przebywał
    Wprowadzenie do modlitwy na 19 Niedzielę zwykłą, 9 sierpnia Tekst: Mt 14, 22-33 Prośba: o nieustanne patrzenie na Jezusa. O trwanie w Jego miłości. Myśli pomocne w rozważaniu: Dzisiejsza scena dzieje się po rozmnożeniu chlebów. Zauważ, że kolejny krok Jezus czyni, kiedy tłum się nasyci. Nie tylko, że dostali chleb za darmo, ale kiedy go zjedzą […]
  • Przyjdź.
    Wprowadzenie do modlitwy na niedzielę, 2 sierpnia Tekst: Iz 55, 1-3 Prośba: o uważność i zaufanie 1. “Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody…”. Pomyśl o tym – Bóg wie, że jesteś spragniony. Wie o tym i jest to dla Niego ważne. Troszczy się o Ciebie, nawołuje, chce rozdawać siebie, rozdawać miłość. Za darmo. Potrzebna jest tylko […]
  • Dziecko cieśli
    Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 31 lipca Tekst: Mt 13, 54-58 Prośba: o wewnętrzną wolność i przyjęcie swojego pochodzenia Myśli pomocne w rozważaniu: Dziś w Kościele wspominamy św. Ignacego, osobę szczególną. Poproś go by towarzyszył Ci podczas tej modlitwy. Czyż nie jest On synem cieśli? Ludzie patrzący na Jezusa znali Go od lat. Być może […]

Polecane lektury

79434 (1)
78402
z_79200
z_76209
79721

Jezuickie Domy Rekolekcyjne