Informacje

W zgodzie z normami Stolicy Apostolskiej oraz wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski dotyczącymi dochodzeń ws. nadużyć seksualnych duchownych wobec osób niepełnoletnich, w obu polskich prowincjach Towarzystwa Jezusowego mianowani zostali Delegaci ds. ochrony dzieci i młodzieży. Ich zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie komisji stałej lub powołanej ad hoc do prowadzenia dochodzenia wstępnego we wspomnianych przypadkach.

Kontakt

o. Wojciech Bojanowski SJ – tel. 503 739 096, e-mail: [email protected]
Delegat o. Prowincjała ds. ochrony dzieci i młodzieży – Prowincja Polski Południowej

o. Wojciech Żmudziński SJ – tel. 602645712, e-mail: [email protected]
Delegat o. Prowincjała ds. ochrony dzieci i młodzieży – Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka

p. Łucja Grekowicz – tel. 797 907 741, e-mail: [email protected]
Przyjmująca zgłoszenia od osób pokrzywdzonych – Prowincja Polski Południowej

p. Magadalena Uptass – tel. 573 803 134, e-mail: [email protected]
Przyjmująca zgłoszenia od osób pokrzywdzonych – Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka

o. Jarosław Naliwajko SJ – tel. 12 6293 318, e-mail: [email protected]
Duszpasterz Osób Pokrzywdzonych i ich Rodzin – Prowincja Polski Południowej

o. Robert Bujak SJ – e-mail: [email protected]
Duszpasterz Osób Pokrzywdzonych i ich Rodzin — Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka

Centrum Ochrony Dziecka

W dokumencie Konferencji Episkopatu Polski nt. prewencji nadużyć seksualnych wobec dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych opisano również zakres kompetencji koordynatora ze strony Episkopatu ds. ochrony dzieci i młodzieży. Biskupi zgromadzeni 22 czerwca 2013 r. w Wieliczce mianowali nim jezuitę o. Adama Żaka. Utworzone zostało także Centrum Ochrony Dziecka działające przy Akademii Ignatianum w Krakowie, którego zadaniem jest opracowywanie programów prewencji, szkolenia wolontariuszy i specjalistów w walce z nadużyciami seksualnymi wobec małoletnich, a także przyczynianie się do tworzenia bezpiecznych środowisk dla dzieci i młodzieży we wszystkich dziedzinach pracy duszpasterskiej, formacyjnej i wychowawczej Kościoła w Polsce.

Dane kontaktowe:

www: cod.ignatianum.edu.pl email: [email protected] telefon: +48 785 032 106

Dokumenty

Ochrona małoletnich w pracy duszpasterskiej oraz dziełach prowadzonych przez Jezuitów (aktualizacja: 1 października 2023 r.)

  1. LIST PASTERSKI PAPIEŻA BENEDYKTA XVI DO KATOLIKÓW W IRLANDII
  2. SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA 2010
  3. NORMY DE GRAVIORIBUS DELICTIS 2010
  4. LIST OKÓLNY DO KONFERENCJI EPISKOPATÓW 16 MAJA 2011
  5. PREWENCJA KEP
  6. WYTYCZNE KEP
  7. Nowelizacja wytycznych KEP z 16 października 2019
  8. HOMILIA PAPIEŻA FRANCISZKA 7 LIPCA 2014
  9. Motu Proprio papieża Franciszka z 7 maja 2019
  10. Dokument dot. zniesienia sekretu papieskiego

Protection of Minors in Pastoral Ministry and Apostolic Works of the Society of Jesus in Poland
(October 1, 2023)

Attachments