Jesteśmy katolickim zakonem.

Od prawie 500 lat działamy wszędzie tam, gdzie potrzebuje nas Świat.

Parafie i sanktuaria, duszpasterstwa, ośrodki liturgiczne, kapelanie, domy rekolekcyjne, misje
Szkoły i uniwersytety, media, wydawnictwa, instytucje kulturalne, ośrodki sportowe
Praca społeczna, służba uchodźcom, ekologia, ośrodki terapeutyczne, dialog międzyreligijny

Uniwersalne Preferencje Apostolskie są owocem trwającego prawie dwa lata procesu rozeznawania, do którego zostali zaproszeni wszyscy jezuici. Preferencje dają nowy horyzont, punkt odniesienia dla całego Towarzystwa Jezusowego. Pobudzają naszą wyobraźnię i nasze pragnienia. Łączą nas w misji. Nowe Preferencje są czterema obszarami istotnymi dla naszego dzisiejszego świata.

Nasz zakon został założony przez
XVI-wiecznego baskijskiego
rycerza – Ignacego z Loyoli.

W młodości przyuczany był do służby na dworze królewskim i wiódł rozrywkowy żywot. W 1521 roku z narażeniem życia bronił twierdzy Pampeluny przed francuskim najazdem. Podczas bitwy kula armatnia roztrzaskała mu lewą nogę.

W czasie rekonwalescencji, w czasie której wielokrotnie był bliski śmierci, zaczął czytać Ewangelię. Po odzyskaniu zdrowia postanowił zerwać z próżnym życiem, by całkowicie należeć do Jezusa. Swój rycerski strój zostawił żebrakowi.

„Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę mą całą, cokolwiek mam i posiadam.”

Poświęcił się posłudze chorym. Przeżywał także ciężką walkę duchową, z której wyszedł obronną ręką. Swoje mistyczne przeżycia spisywał, tworząc zręby słynnego podręcznika życia duchowego, czyli „Ćwiczeń Duchowych”.

Wkrótce przyłączyli się do niego pierwsi towarzysze. By zachować jedność w grupie przyjaciół oddanych Panu, postanawiają założyć zakon, który jako cel postawił sobie wierną służbę Ojcu Świętemu.

Podstawą reguły zakonu uczynił surowe posłuszeństwo dogmatom i prawu kościelnemu, wyrzeczenie się wszelkiej wolności osobistej, bezgraniczne zaufanie do Kościoła i papieża, w myśl hasła: Sentire cum Ecclesia (Zawsze z Kościołem).
Jezuici byli kaznodziejami i spowiednikami władców. W czasach kontrreformacji opanowali szkolnictwo średnie i wyższe. Wykazywali niezwykłą gorliwość w duszpasterstwie robotników, występując nieraz w roli trybunów ludowych.

Często zmieniali miejsce zamieszkania, żyli w oderwaniu państw i narodów. Jezuicki kosmopolityzm napotykał na zdecydowany sprzeciw monarchii absolutnych. Pod naciskiem wielu rządów, papież Klemens XIV w 1773 roku zarządził kasatę zakonu.

Za zgodą carycy Katarzyny II zakon przetrwał jedynie na terenie Rosji do chwili gdy Pius VII w 1814 roku przywrócił istnienie zakonu w całym Kościele.

Jezuici dzisiaj

członków zakonu

świętych i błogosławionych

liceów i uniwersytetów

placówki w Polsce

„Gdziekolwiek w Kościele, także na najtrudniejszych i najbardziej wysuniętych obszarach, na rozdrożach ideologii, na społecznych frontach dokonywała się i wciąż dokonuje konfrontacja palących pragnień człowieka i odwiecznego przesłania Ewangelii, tam byli i wciąż są jezuici.”

papież Paweł VI

Poczytaj o nas
IHS: monogram Towarzystwa Jezusowego

IHS: monogram Towarzystwa Jezusowego

Monogram imienia Jezusa IHS bywa wyjaśniany rozmaicie, np. Jesus Hominum Salvator (Jezus Zbawca Ludzi). W rzeczywistości chodzi w nim o skrót imienia Jezus: Jes, gdzie po pierwszych dwóch literach greckich jota i eta następuje końcowa sigma, przetworzona na łacińskie...

Gdzie i jak mogę zacząć ćwiczenia duchowe?

Gdzie i jak mogę zacząć ćwiczenia duchowe?

No dobrze. Skoro podjąłeś już decyzję, że chcesz coś w swoim życiu zmienić i już mniej więcej wiesz w jaką stronę masz zmierzać, to teraz czas odpowiedzieć na pytanie: co dokładnie i gdzie mam robić, żeby zmienić swoje życie duchowe? Na odprawienie Ćwiczeń, które tu...

Jezuicka Służba Uchodźcom

Jezuicka Służba Uchodźcom

Te trzy słowa stoją u podstaw jednej z najprężniej działających światowych organizacji pozarządowych, zajmujących się uchodźcami. Jezuicki ośrodek pomocy uchodźcom (ang. JRS, Jesuit Refugee Service) powołany został do życia w roku 1980 przez ówczesnego generała zakonu...

Kasata i przetrwanie jezuitów w Rosji

Kasata i przetrwanie jezuitów w Rosji

Towarzystwo Jezusowe w połowie XVIII wieku było największym i chyba najbardziej wpływowym zakonem w Kościele katolickim. Od momentu swojego powstania jezuici uchodzili za obrońców papiestwa. To głównie oni przyczynili się do rekatolicyzacji rozległych połaci...

Męczennicy jezuiccy w Azji

Męczennicy jezuiccy w Azji

Historia chrześcijaństwa w Azji była burzliwa. Starożytne cywilizacje Dalekiego Wschodu niechętnie otwierały się na świat Zachodni, którego przedstawicieli uważano tu za wybitnie barbarzyńskich. Jezuici dzięki przyjętej strategii inkulturacji potrafili dostroić się do...

Wiele dróg do Jednego Boga?

Wiele dróg do Jednego Boga?

Jeśli rzeczywistość jest wieloreligijna i wiemy, że Bóg nie potępia, ale dąży do tego aby zbawić wszystkich - oznacza to również, że i my, którzy chcemy iść tam gdzie nas posyła, powinniśmy słuchać tego co mówi do nas przez inne - nawet niechrześcijańskie religie. W...

Obojętność ignacjańska – jak ją rozumieć?

Obojętność ignacjańska – jak ją rozumieć?

Jednym z kluczowych pojęć duchowości ignacjańskiej jest „obojętność”. Słowo to potocznie kojarzy się raczej z bierną i chłodną postawą, z brakiem zaangażowania i entuzjazmu czy z minimalizmem. Tego rodzaju postawy są oczywiście dalekie od ideału życia i służby, jaki...

Zanurzeni w Bogu i pracy

Zanurzeni w Bogu i pracy

Chrześcijanin przyszłości albo będzie mistykiem, albo go w ogóle nie będzie (Karl Rahner SJ). W poszukiwaniu Boga Od samego początku chrześcijanie poszukiwali sposobów prowadzenia duchowego życia w świecie, w którym przyszło im żyć. Dzisiejszy świat próbuje wciągnąć...

Tajemnice jezuickich probacji

Tajemnice jezuickich probacji

W Towarzystwie Jezusowym są trzy tak zwane probacje, czyli momenty specjalnej troski zakonu o rozwijające się powołanie.  Ta troska przejawia się nie tylko szczególnym wyborem miejsca, czasu i osób odbywających probację. Jest ona przede wszystkim wyrazem wiary, tak...

Co robi Jezuita?

Co robi Jezuita?

Wielu z Was z pewnością zastanawia się nad tym, jak tak naprawdę wygląda droga każdego z naszych Współbraci. Dziś więc, pokrótce, o najważniejszych etapach życia jezuity. Pierwszym etapem w życiu każdego zakonnika jest nowicjat, mający za cel duchowe przygotowanie...

TVN24: Komandosi papieży

TVN24: Komandosi papieży

W marcu 2013 r. telewizja TVN 24 przygotowała interesujący film dokumentalny o Towarzystwie Jezusowym pod tytułem "Komandosi papieży". Większość zdjęć zrealizowano w Starej Wsi na Podkarpaciu gdzie znajduje się kolegium i najstarszy na świecie, nieprzerwanie...

Jezuici i Opus Dei – kontrowersje i prawda

Jezuici i Opus Dei – kontrowersje i prawda

Czu Opus Dei i jezuici mają ze sobą na pieńku? Jak wyglądają stosunki między Towarzystwem Jezusowym a organizacją założoną przez św. Escrivę - mówi Dariusz Kowalczyk SJ - Zakon jezuitów od początku ma swoją czarną legendę. Opus Dei też ma swoją czarną legendę -...

Zostań w domu, jeżeli myśl o wstąpieniu jest powodem twojego niepokoju albo czyni ciebie nerwowym; nie przychodź do nas, jeżeli masz Kościół za macochę, a nie kochasz go jak matkę; nie przychodź, jeżeli sądzisz, że wyświadczysz łaskę Towarzystwu.

Przyjdź do nas, jeżeli służba Chrystusowi jest sensem twojego życia; jeśli masz kręgosłup dość mocny, umysł otwarty, jasne idee i serca większe niż świat,jeśli umiesz pożartować z innymi, a czasem pośmiać się także z siebie.

o. Pedro Arrupe SJ
Generał Towarzystwa Jezusowego 1965-1983