Na stronach tego numeru prezentujemy artykuły dotyczące misji. Pierwsze, co zazwyczaj kojarzy się z tym słowem, to oddzielona oceanem Ameryka Południowa, rozżarzona Afryka, radykalny Bliski oraz skośnooki Daleki Wschód. Zaspokoimy te apetyty na samym początku, aby potem opisać inicjatywy, jakie podejmujemy w ramach nieco inaczej rozumianej misyjności. Jesteśmy posłani nie tylko do egzotycznych krajów, lecz również do środowisk nieodległych pod względem geograficznym,ale niekiedy oddalonych, biorąc pod uwagę mentalność.

Redaktor Naczelny Paweł Beń SJ

Aby otrzymać najnowszy numer czasopisma napisz na adres: naszewiadomosci(at)jezuici.pl