Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego ma nowego przełożonego. Generał jezuitów, o. Adolfo Nicolás, mianował nim o. Wojciecha Ziółka, dotychczasowego przełożonego domu zakonnego i proboszcza parafii św. Klemensa Marii Dworzaka we Wrocławiu. Od dziś o. Ziółek objął funkcję prowincjała, zastępując o. Krzysztofa Dyrka.

O. Wojciech Ziółek urodził się 21 czerwca 1963 r. w Radomiu. Do zakonu wstąpił w 1982 r. Po dwuletnim nowicjacie w Starej Wsi k. Brzozowa odbył studia filozoficzne na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (obecnie Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum) w latach 1984-1987. Po rocznym stażu duszpasterskim w Gliwicach rozpoczął sześcioletnie studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (1988-1994), uwieńczone kościelnym stopniem licencjata z zakresu teologii biblijnej. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1992 r. w Nowym Sączu.

Przez sześć lat był duszpasterzem akademickim w Jezuickim Ośrodku Formacji i Kultury Xaverianum w Opolu (1994-2000). Ostatni etap formacji zakonnej, tzw. trzecią probację, odbył w Salamance (Hiszpania), a następnie powrócił do pracy w duszpasterstwie akademickim, tym razem w Krakowie (2001-2005). W ostatnich trzech latach kierował jezuicką placówką we Wrocławiu przy Al. Pracy 26.

M. Wójtowicz SJ, Kraków