Prezydent przybył do Sanktuarium o godz. 1500. Po krótkiej modlitwie przed wizerunkiem Pani Trybunalskiej o. Superior Zdzisław Jaśko przedstawił Prezydentowi wspólnotę zakonną, po czym. o. Piotr Sasin w sposób zwięzły przedstawił historię miejsca. Po około 10 minutach dostojny gość w towarzystwie Pana Prezydenta miasta Krzysztofa Chojniaka oraz zaproszonych gości, udał się na obiad do naszego Domu Zakonnego. W czasie obiadu o. Superior przekazał głowie państwa wizerunek MB Trybunalskiej jako wyraz pamięci i modlitwy za Parlament i władzę państwową u stóp Pani Trybunalskiej. Wizyta Prezydenta Kaczyńskiego we wspólnocie zakonnej zakończyła się o godz. 1630.
Ta bezprecedensowa obecność Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w naszym Sanktuarium pozwala nam z wielką nadzieją patrzeć na promocję kultu patronki Parlamentarzystów w kręgach władz centralnych naszego państwa.