W Moskwie zostali zabici dwaj Ojcowie Jezuici, Otto Messmer i Victor Betancourt

Ojciec Victor Betancourt, jezuita z Ekwadoru, który pracował w Instytucie Filozofii, Teologii i Historii „Świętego Tomasza” w Moskwie, został zabity w mieszkaniu wspólnoty w sobotę wieczorem, 25 października br. W poniedziałek wieczorem, wracając do wspólnoty z podróży zagranicznej, o. Otto Messmer, Przełożony Regionu Rosyjskiego, został zabity w tym samym miejscu. Inny jezuita zaniepokojony milczeniem współbraci, we wtorek 28 października br. udał się do mieszkania wspólnoty i znalazł ciała dwóch kapłanów bez życia i z oznakami dokonanej przemocy. Bezpośrednio zawiadomił policję, która aktualnie prowadzi dochodzenie we wszystkich płaszczyznach, nie wykluczając żadnej z hipotez.
 

Ojciec Otto Messmer, obywatel rosyjski, urodził się 14 lipca 1961 r. w Karagandzie (Kazachstan), w rodzinie pochodzenia niemieckiego i głęboko katolickiej. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego we wrześniu 1982 r. w Wilnie i został wyświęcony na kapłana 29 maja 1988 r. w Rydze. Ostatnie śluby złożył w Nowosybirsku dnia 7 października 2001 r. i 13 października 2002 r. został Przełożonym Niezależnego Regionu Rosyjskiego Towarzystwa Jezusowego. Dwaj jego bracia są także jezuitami. Mikołaj jest biskupem w Bishkeku, w Kirgistanie, a Hieronim przynależy do Prowincji Niemiec.

 

Ojciec Victor Betancourt urodził się 7 lipca 1966 r. w Guayaquil, w Ekwadorze. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego 14 września 1984 w Quito i w tym samym mieście został wyświęcony na kapłana 31 lipca 1997 r. Studia odbył w Argentynie, Ekwadorze, Niemczech i Włoszech. W Rzymie obronił swoją pracę doktorską z teologii. Od 2001 r. przynależał do Regionu Rosyjskiego. Pracował w duszpasterstwie powołań, a aktualnie był wykładowcą teologii w Instytucie Filozofii, Teologii i Historii „Świętego Tomasza” w Moskwie.

Ojciec Adolfo Nicolás, Generał Towarzystwa, zaprasza wszystkich jezuitów do wyrażenia swojej pomocy, wsparcia i solidarności ze współbraćmi Regionu Rosyjskiego, tak bardzo doświadczonego w tym czasie i zapewnia rodziny zamordowanych jezuitów o swojej bliskości. Dziękuje za kondolencje otrzymywane z całego Kościoła od pierwszej chwili, w którym wiadomość o zabójstwie została potwierdzona.

Wzywa też całe Towarzystwo do modlitwy o wieczny pokój dla współbraci i o to, aby ustała wszelka przemoc.
(Kuria Generalna SJ)