CURRICULUM VITAE O. PROWINCJAŁA NOMINATA

             O. Tomasz Kot SJ urodził się 3 stycznia 1966 r. w Lublinie. Tam się wychowywał i w wieku 6 lat rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej. Po jej ukończeniu rozpoczął naukę w II Liceum Ogólnokształcącym im Jana Zamoyskiego w Lublinie i uzyskał świadectwo dojrzałości w 1984 r. Po złożeniu egzaminów wstępnych został przyjęty na Sekcję Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i zaliczył pierwszy rok studiów. W 1985 r. przerwał studia, aby wstąpić do Towarzystwa Jezusowego.

             Do zakonu został przyjęty przez ówczesnego o. prowincjała Stanisława Opielę i rozpoczął nowicjat w Kaliszu dnia 19 sierpnia 1985 r., a ukończył w Gdyni i tam 26 września 1987 r. złożył pierwsze śluby zakonna na ręce o. rektora i magistra nowicjatu Czesława Kozłowskiego.

             Filozofię studiował w Krakowie (1987 – 1990). Dwuletnią magisterkę odbył w Toulouzie we Francji, a pierwszy cykl teologii studiował w Paryżu (1992 – 1995). Od 1995 studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Najpierw przygotowywał licencjat z teologii biblijnej, a następnie doktorat, który ukończył w grudniu 2001 r. na podstawie pracy: „La fede, via della vita: composizione e interpretazione della Lettera di Giacomo”.

             Święcenia kapłańskie przyjął dnia 27 czerwca 1996 r. w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie przez posługę abp Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. Od 2001 r. pracuje na PWTW Sekcja „Bobolanum” jako wykładowca teologii biblijnej. W roku 2001/2 pełnił funkcje sekretarza „Bobolanum”, a od 2002 do 2009 był Dyrektorem Wydawnictwa „Rhetos”. W latach 2002 – 2006 pomagał Redaktorowi Naczelnemu Przeglądu Powszechnego, a od 2006 do chwili obecnej jest jego Redaktorem Naczelnym.

             Trzecią probację odbył w okresie XII 2004 – I 2006 w Lalouvesec we Francji pod kierunkiem o. instruktora Yves de Kergaradec SJ, a 27 września 2006 r., w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie, złożył uroczystą profesję zakonną, która przyjął o. prowincjał Dariusz Kowalczyk.

             Dnia 20 marca 2009 r. decyzją Ojca Generała Adolfo Nicolása został mianowany Prowincjałem Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego.