39Tematem przewodnim nowego numeru kwartalnika BYĆ DLA INNYCH wydawanego przez Centrum Arrupe jest ETYKA KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ.
Czytelnicy mogą dowiedzieć się jak z troską nawiązywać kontakt z dzieckiem i dorastającym młodym człowiekiem. Polecamy artykuł o języku nastolatków zatytułowany KREJZOLSKIE KLIMATY a także refleksję nad zmysłowością i znaczeniem w relacjach ubioru, spojrzenia, gestów, dotyku i zapachu.
W numerze znajdują się również wywiady z ekspertami ds. zarządzania ludźmi i prezentacja modelu komunikacji interpersonalnej – porozumienie bez przemocy. W dziale ŻYCIE I WYCHOWANIE poruszany jest temat rodzicielstwa zastępczego i rola nauczyciela. Wśród materiałów praktycznych znajdzie Czytelnik między innymi podpowiedzi jak stworzyć zeszyt myślącego ucznia i jak odświeżyć wartość pisanego ‚atramentem’ słowa. Numer kończy felieton o Irenie Sendlerowej zatytułowany SANTA SUBITO.