27 września br. Przypada 399. rocznica śmierci ks. Piotra Skargi (1536-1612), jezuity, teologa, pisarza, królewskiego kaznodziei, pierwszego rektora Uniwersytetu Wileńskiego. Warto przypomnieć, że 16 września, podczas ostatniego posiedzenia sejmu tej kadencji została przyjęta rezolucja ustanawiająca rok 2012 rokiem ks. Piotra Skargi SJ.

Dla postulatorów ogłoszenia roku 2012 rokiem ks. Piotra Skargi, zapisał się on w historii „jako czołowy polski przedstawiciel kontrreformacji, filantrop oraz ten, który w trosce o ojczyznę miał odwagę nazwać po imieniu największe polskie przywary. Nawoływał do zmian postaw rządzących, do reform, by nie doprowadzić Rzeczypospolitej do upadku”.

Ks. Skarga to autor kilkudziesięciu książek utrzymanych w duchu religijnym, z których najpoczytniejsze były „Żywoty świętych”. Napisał także „Kazania sejmowe”. Opowiadał się za wzmocnieniem władzy królewskiej i ograniczeniem władzy Sejmu. Założył kolegia jezuickie m.in. w Połocku, Rydze i Dorpacie.

Więcej o ks. Piotrze Skardze SJ na stronie www.skargapiotr.pl