Czu Opus Dei i jezuici mają ze sobą na pieńku? Jak wyglądają stosunki między Towarzystwem Jezusowym a organizacją założoną przez św. Escrivę – mówi Dariusz Kowalczyk SJ

– Zakon jezuitów od początku ma swoją czarną legendę. Opus Dei też ma swoją czarną legendę – zaznacza jezuita.

– Te dwie czarne legendy się w pewnym momencie zbiegły. Na początku, kiedy Opus Dei powstało, to niektórzy jezuici mieli do nich krytyczny stosunek – dodaje.


 

Religia.tv / opusdeipolska