75. Rocznica kanonizacji św. Andrzeja Boboli

fot. Michał Kłosiński SJ

14 i 17 kwietnia, w dwóch jezuickich placówkach, obchodzono 75. Rocznicę kanonizacji Patrona Polski – św. Andrzeja Boboli..

W Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szczecinie uroczystości odbyły się 14 kwietnia, podczas sumy parafialnej. Homilię wygłosił Ks. Abp Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński. Na zakończenie Eucharystii odmówiono Litanię do św. Andrzeja Boboli oraz modlitwę za Ojczyznę. Ks. Arcybiskup poświęcił relikwiarz i przekazał go ks. Wojciechowi Musiałkowi, proboszczowi z Golczewa, który przybył z delegacją swoich parafian. Na zakończenie uroczystości wierni oddali cześć relikwiom św. Andrzeja Boboli.Natomiast w warszawskim Sanktuarium jezuickim przy ul. Rakowieckiej, odbyła się Msza Święta dziękczynna w Liturgii przewodniczył Ks. Bp Tadeusz Pikus, a kazanie wygłosił ks. Józef Niżnik, proboszcz ze Strachociny, miejsca urodzenia św. Andrzeja Boboli.

Dalej, we wtorek, 16 kwietnia, czciciele św. Andrzeja Boboli uczestniczyli w comiesięcznym nabożeństwie „Andrzejowym”, na początku którego wniesiony został relikwiarz z relikwiami św. Andrzeja Boboli z przeznaczeniem ich do parafii w Mechowie k.Płot.Po nabożeństwie została odprawiona koncelebrowana Msza św. w intencji Ojczyzny, Ojca świętego, Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz rodzin z naszej parafii. Mszy św. przewodniczył O. Bogusław Choma SJ, a homilię wygłosił O. Bernard Gonska SJ. Na zakończenie Mszy św. O. Superior poświęcił relikwiarz i przekazał go ks. proboszczowi z Mechowa. Następnie wierni mogli oddać cześć relikwiom św. Andrzeja Boboli.

Natomiast 17 kwietnia, w warszawskim Sanktuarium przy ul. Rakowieckiej, odbyła się Msza Święta dziękczynna. Liturgii przewodniczył Ks. Bp Tadeusz Pikus, a kazanie wygłosił ks. Józef Niżnik, proboszcz ze Strachociny, miejsca urodzenia św. Andrzeja Boboli. W kazaniu ks. Józef przypomniał słowa Benedykta XVI, który zwracając się do polskich biskupów powiedział, by uwrażliwiali kapłanów, aby ich przepowiadanie prowadziło do spotkania z Bogiem, a nie tylko do religijności i pobożności. Taki sposób postępowania obecny był w życiu św. Andrzeja, którego najważniejszym celem było prowadzenie ludzi do Boga. Na uwagę zasługuje również zachęta do patrzenia na Świętego bez sztucznego wybielania jego wad i słabości. Dzięki temu każdy człowiek może zrozumieć, że zraniona kondycja ludzka nie stanowi przeszkody do osiągnięcia świętości.

Na Mszy Świętej obecni byli również parafianie kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli w Nawsiu (diecezja rzeszowska). Pod koniec uroczystości Ks. Bp Tadeusz Pikus przekazał relikwie świętego na ręce tamtejszego proboszcza ks. Marka Marchuta.

Zapraszamy do wysłuchania homilii:

Kazanie ks. Józefa Niżnika

Ks. Michał Kłosiński SJ