fot. Mateusz Basiejko SJ

fot. Mateusz Basiejko SJ

To kolejny krok do kapłaństwa nie dlatego, że będziecie więcej mogli ale dlatego, że będziecie musieli się więcej powierzyć Bogu – te słowa o. Prowincjał Wojciech Ziółek skierował do dwudziestu dwóch młodych jezuitów, którzy 8 kwietnia w Uroczystość Zwiastowania NMP podczas Mszy św. w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie zostali ustanowieni lektorami i akolitami.

Zgodnie z dokumentami kościelnymi, jest to oficjalne powierzenie określonych funkcji w Kościele, jak również jeden z etapów na drodze do kapłaństwa.

Podczas obrzędu ustanowienia kandydat do posługi lektora, klęcząc przed biskupem lub swoim przełożonym zakonnym, trzyma w ręce Pismo Święte jako znak służby słowu Bożemu, kandydat na posługę akolity natomiast bierze do rąk patenę jako znak służby ołtarza.

Zadaniem lektora jest przede wszystkim czytanie słowa Bożego podczas Mszy świętej, wykonywanie psalmu czy wypowiadanie intencji modlitwy powszechnej. Akolita ma przede wszystkim pomagać kapłanowi i diakonowi w wypełnianiu czynności liturgicznych, szczególnie podczas Eucharystii. Akolita jest nadzwyczajnym szafarzem udzielania Komunii świętej i w wyjątkowych sytuacjach może rozdawać Komunię świętą, zanosić ją chorym, a także dokonywać puryfikacji naczyń liturgicznych i wystawienia Najświętszego Sakramentu.

Piotr Stanowski SJ