o. Adam Żak SJ (fot. deon.pl / Życie Duchowe)

o. Adam Żak SJ (fot. deon.pl / Życie Duchowe)

Jezuita o. Adam Żak został mianowany przez Konferencję Episkopatu Polski koordynatorem ds. ochrony dzieci i młodzieży. Ma koordynować realizację różnych wychowawczych programów prewencyjnych w zakresie ochrony przed pedofilią.

Wcześniej o. Żak przez 9 lat był doradcą generała jezuitów i jego asystentem ds. Europy Wschodniej, a od 2008 r. także ds. Europy Środkowej. Współpracuje m.in. z prof. Hansem Zollnerem z Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie – współorganizatorem międzynarodowego sympozjum dla biskupów w Rzymie nt. rozwiązywania problemów pedofilii w Kościele oraz inicjatorem utworzonego wówczas Centrum Ochrony Dzieci.

O. Adam Żak SJ urodził się 18 listopada 1950 r. Bielsku Białej. Do Towarzystwa Jezusowego (jezuitów) wstąpił w 1966 r. w Starej Wsi, święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1976 r. w Neapolu z rąk kard. Corrado Ursi.

Studiował filozofię w Krakowie (1970-73), Monachium (Hochschule für Philosophie, 1977-79) i w Rzymie (1980-86); teologię w Neapolu (1973-77). W 1986 r. uzyskał doktorat z filozofii na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (jego promotorem był prof. Carlo Huber SJ).

Od 1986 do 1996 r. wykładał m. in. historię filozofii współczesnej na Wydziale Filozoficznym TJ w Krakowie i współpracował z Wydziałem Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie UPJP2), gdzie w latach 1991-1993 r. był członkiem redakcji półrocznika Wydziału Filozoficznego „Logos i Ethos”. Przez kilka semestrów prowadził także wykłady z filozofii dialogu w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów w Krakowie. Od nowego roku akademickiego będzie prowadził wykłady z filozofii na Akademii Ignatianum w Krakowie. W latach 1990-1994 był rektorem Kolegium Jezuitów w Krakowie.

Od 11 sierpnia 1996 do 22 września 2002 był przełożonym Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. W lipcu 2003 został powołany do Kurii Generalnej w Rzymie, gdzie od 27 września pełnił funkcję Doradcy Generała i Asystenta ds. Europy Wschodniej. W 2008 r., po utworzeniu nowej Asystencji Europy Środkowej i Wschodniej, został mianowany jej pierwszym Asystentem. Urząd ten pełnił do 3 września 2012 r.

Od 1989 r. był współinicjatorem zarejestrowanej w 1990 r. w Świdnicy Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Od początku przez dwie kadencje był członkiem Rady Fundacji, od 1993 do 2003 r. był także członkiem jej zarządu. Od 1994 do 1999 r. był członkiem Rady Nadzorczej Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży „Krzyżowa”. Od 2000 do 2003 r. był przewodniczącym Rady ds. Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży „Krzyżowa”.

W 1993 r. był członkiem delegacji Stolicy Apostolskiej na konferencję przeglądową KBWE w Warszawie (1993) oraz trzykrotnie na seminaria KBWE (teraz OBWE). Uczestniczył w licznych sympozjach, seminariach i sesjach międzynarodowych w Polsce i w Niemczech. W 2000 r. dwukrotnie był członkiem delegacji Stolicy Apostolskiej na konferencje ministerialne Rady Europy: na 6. Konferencję Ministerialną nt. Polityki wobec Środków Masowego Przekazu (6th European Ministerial Conference on Mass Media Policy) oraz na 20. Sesję Stałej Konferencji Europejskich Ministrów Edukacji nt. Polityka Edukacyjna na Rzecz Demokracji Obywatelskiej i Spójnosci Społecznej: Wyzwania i Strategie dla Europy.

Opublikował liczne artykuły z zakresu filozofii dialogu, relacji judaizmu i chrześcijaństwa oraz analizy społecznej w pracach zbiorowych oraz w pismach zagranicznych i polskich. Bibliografia obejmuje kilkadziesiąt publikacji w tym książkę: Vom reinen Denken zur Sprachvernunft. Über die Grundmotive der Offenbarungsphilosophie Franz Rosenzweigs (Münchener philosophische Studien. Neue Folge 1. Bd.), Kohlhammer Stuttgart 1987.

RED./ (DEON.PL za KAI)