Śluby nowicjuszy II roku PME.

Śluby nowicjuszy II roku PME.

W sobotę 24 sierpnia w naszym starowiejskim nowicjacie PME (na Podkarpaciu) odbyła się skromna uroczystość złożenia pierwszych ślubów zakonnych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.

Na ręce Prowincjała pierwsze śluby złożyli: Piotr Chydziński, Piotr Kołakowski, Michał Krudysz, Tomasz Lipa, Przemysław Mąka, Maciej Wesołowski i Michał Zalewski. Uzyskali tym samym status Scholastyków aprobowanych i w najbliższym czasie przeniosą się do kolegium krakowskiego, gdzie rozpoczną studia.

Inaczej niż we wszystkich zakonach (mocą specjalnego przywileju Stolicy Apostolskiej), jezuici nie składają ślubów czasowych, ale już pierwsze śluby są ślubami wieczystymi, obwarowanymi jednak klauzulą, iż obowiązują one tak długo, jak długo składający je pozostaje członkiem Towarzystwa Jezusowego. Ostatnie, uroczyste śluby (tzw. Profesję) jezuici składają po wielu latach życia i pracy w zakonie oraz po odbyciu tzw. trzeciej probacji.

Wdzięczni Panu za tych naszych współbraci, módlmy się, aby wzrastali w świętości w duchu Towarzystwa.

RED.