św. Renat Goupil SJ

św. Renat Goupil SJ

W dniu dzisiejszym nasz  zakon wspomina postać św. Renata Goupila – jezuity, męczennika, francuski chirurga, misjonarz w Kanadzie.

Urodził się w Angers w 1607 r. Wcześnie marzył o pracy na misjach, ale jezuici nie przyjęli go ze względu na słabe zdrowie. Wyuczył się wtedy zawodu cyrulika i jako taki wyjechał do Nowej Francji. Pracował tam przy szpitalach, a towarzysząc misjonarzom, oddawał też usługi Indianom.

Potem głównie współpracował z o. Izaakiem Jogues SJ. Kiedy w 1642 r. Huronów nawiedziła klęska, razem z nim wybrał się do Québecu, aby znaleźć pomoc. Podróż podjęli mimo niebezpieczeństwa, które zagrażało im ze strony Irokezów, podburzanych przez Holendrów. Wpadli w ich ręce. Byliby wykupieni, ale gdy Renat, który często rozmawiał z indiańskimi dziećmi, uczył jedno z nich znaku krzyża, naraził się starszyźnie. Rozpłatali mu głowę toporem. Stało się to dnia 29 września 1642 r.

O. Jogues SJ, który sam zostanie męczennikiem, wystawił Renatowi piękne świadectwo; napisał m.in., że kilka dni przed śmiercią złożył on prywatne śluby zakonne. Razem z innymi beatyfikował go (1925) i kanonizował (1930) Pius XI.

Od 1969 r. objęty jest wspólnym wspomnieniem męczenników kanadyjskich, które obchodzi się 19 października.

RED.