fot. Lawrence OP/ Foter.com/ (CC BY-NC-ND)

fot. Lawrence OP/ Foter.com/ (CC BY-NC-ND)

Eucharystia jest swoistą syntezą życia Jezusa i życia człowieka w Bogu. Właśnie temu swojego audiobooka „Eucharystia sakramentem przemiany” poświęcił o. Artur Wenner SJ.

Cała Ewangelia, nauka i czyny Jezusa zmierzają ku Kalwarii, ku tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania, Jego przejścia ze świata do Ojca Jezus przekazał tę tajemnicę swoim uczniom zgromadzonym w Wieczerniku na pierwszej Eucharystii.

Ten dar i trwający do dziś testament Jezusa to zaproszenie, byśmy wprowadzili w Eucharystię całe nasze życie i otwarli się na to wspaniałe, ukryte pod osłoną znaków Boże życie. Uczestnicząc gorliwie we Mszy św., poddajemy się przemieniającemu działaniu Pana i upodabniamy się do Niego.

Pomocą w odkryciu piękna Eucharystii, w zrozumieniu i przeżyciu jej istoty oraz w pogłębieniu uczestnictwa w niej może być kontemplacja zaproponowanych scen biblijnych. Audiobook stanowi nagrania z ośmiodniowych rekolekcji odprawianych według metody Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli SJ.

wennere

EUCHARYSTIA SAKRAMENTEM PRZEMIANY
o. Artur Wenner SJ
Wyd. WAM, październik 2013
1 płyta CD w formacie mp3

>> Kup własny egzemplarz 

RED.