(fot. św. Henryk Morse SJ)

(fot. św. Henryk Morse SJ)

1 lutego wspominamy św. Henryka Morse’a SJ – świętego Kościoła katolickiego, angielskiego męczennika, ofiarę prześladowań antykatolickich okresu reformacji. Urodzonego w roku 1595 w hrabstwie Norfolk, zmarłego zaś 1 lutego roku 1645 w Tyburn.

Pochodził protestanckiej rodziny. Na katolicyzm nawrócił się w czasie studiów prawniczych. Już jako konwertyta udał się do Douai, gdzie podjął studia w Kolegium Angielskim.

Po powrocie do ojczyzny, za odmowę złożenia przysięgi na uznanie króla głową Kościoła, więziony był przez cztery lata, a później na mocy dekretu królewskiego skazany został na banicję. W czasie pobytu w Rzymie przybrał nazwisko Kutbert Claxton i w 1624 roku po przyjęciu święceń kapłańskich powtórnie podjął apostolat w Anglii.

Aresztowany został osiemnaście miesięcy później w Newcastle, a następnie więziony w Londynie. W Newcastle spotkał, poznanego w Rzymie jezuitę Jana Robinsona i złożył śluby zakonne. Po raz kolejny został wydalony w 1627 roku do Flandrii. Początkowo służył jako kapelan, ale ze względu na stan zdrowia musiał zrezygnować z tej pracy i został asystentem mistrza nowicjuszy.

Przebywając w Witten ukończył nowicjat Towarzystwa Jezusowego. Wrócił do duszpasterzowania w kraju w 1633 roku. Po wybuchu epidemii w Londynie w 1636 roku, udał się z pomocą dla potrzebujących i przebywał tam do 1637 roku. W tym czasie współpracował z Janem Southworthem. Ponownie został aresztowany w lutym tego roku i osadzony w więzieniu Newgate.

Za sprawą wstawiennictwa królowej Henrietty Marii Burbon 17 czerwca został uwolniony, a trybunał skazał go ponownie na wygnanie. W siedem lat później powrócił do kontynuowania posługi kapłańskiej w Cumberland, a później Durham. Aresztowany jeszcze dwukrotnie przetrzymywany był w londyńskim Newgate.

Dwa lata po powrocie do ojczyzny wykonano na Henryku Morsie wyrok śmierci. W publicznej egzekucji powieszenia i poćwiartowania, która stała się okazją do złożenia hołdu skazanemu, wzięli udział ambasadorzy Hiszpanii, Francji i Portugalii.

Henryk Morse jest patronem parafii w Quidenham.

Beatyfikowany 25 grudnia 1929 roku przez papieża Piusa XI, a kanonizowany został w grupie Czterdziestu męczenników Anglii i Walii przez Pawła VI 25 października 1970 roku.

RED./
Autor: Tomasz Wachowski
Licencja:
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
(creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

(Wikipedia.org)