(fot. WAkcji.org)

(fot. WAkcji.org)

Wolontariusze Centrum Informacji dla Uchodźców „WAkcji” Nowy Rok zaczęli pracowicie! Za nimi już dwa szkolenia przygotowujące ich do pracy z uchodźcami.

Pierwsze szkolenie odbyło się 8 stycznia br. w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, gdzie p. Justyna z Departamentu Postępowań Uchodźczych opowiedziała o procedurze nadawania statusu uchodźcy, a p. Magdalena z Departamentu Pomocy Socjalnej udzieliła informacji na temat pomocy socjalnej, oferowanej przez Urząd uchodźcom i osobom ubiegającym się o status uchodźcy.

Podczas drugiego szkolenia, które miało miejsce 15 stycznia w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej

przyszli wolontariusze mogli uzyskać od p. Olgi Halik wiedzę na temat specyfiki pracy z uchodźcami i imigrantami. Prowadząca szkolenie opowiedziała także o działalności SIP-u na rzecz imigrantów, która polega głównie na pomocy prawnej i wsparciu w tłumaczeniach w szpitalach i urzędach.

Następne szkolenie w Caritasie odbędzie się za tydzień, a przeszkolony już gruntownie zespół wolontariuszy rozpocznie swoją pracę 6 lutego.


Wszystkie powyższe inicjatywy są owocem kilkuletniego doświadczania zdobytego w ramach Jezuickiego Wolontariatu Społecznego. Jego inicjatorem był o. Grzegorz Bochenek SJ, który aktualnie stoi na czele Jezuickiego Centrum Społecznego „W Akcji”.

W_Akcji_banner

RED./ kk.