(fot. chilangoco/ Flickr.com/ CC BY-SA 2.0)

(fot. chilangoco/ Flickr.com/ CC BY-SA 2.0)

Nie istnieje żadem podręcznik, z którego można nauczyć się jak być papieżem – pisze Chris Lowney w swojej najnowszej książce „Pope Francis” (2013).

Papież Franciszek niewiele miał czasu, by przygotować się do roli przywódcy wskazującego drogę ponad miliardowej rzeszy katolików na całym świecie. Miał kilka chwil na samotną modlitwę i podjęcie decyzji. Gdy stanął na balkonie Bazyliki Świętego Piotra i zaskoczył wszystkich pozdrowieniem „buona sera” zapachniało świeżym duchem. Zapalił wiernych i nadal fascynuje prostotą i głębią swoich wypowiedzi. Gdzie nauczył się przywództwa i czego możemy nauczyć się od niego? O tym jest nowa książka Chrisa Lowneya

Każdy lider był kiedyś w sytuacji, w której musiał sobie powiedzieć: Nadszedł czas, bym poprowadził innych, bym przejął pałeczkę. Czy jestem na to wystarczająco przygotowany? Autor opowiada o trudnych sytuacjach, z jakimi musiał zmierzyć się pracując na kierowniczym stanowisku w J.P.Morgan. Największym wyzwaniem nie były dla niego nowe umiejętności, jakie wciąż trzeba zdobywać w zmieniającym się świecie lecz wierność wartościom i priorytetom, podejmowanie ryzyka i orientowanie się w tym, co jest w życiu najważniejsze. Do radzenia sobie z trudnymi pytaniami i etycznymi dylematami nie przygotowały Lowneya studia z zarządzania. Samo życie było jego najlepszym nauczycielem. Choć życie nieraz poobija i wyciśnie łzy, to wierność wartościom zawsze doprowadza do zwycięstwa. Czy możliwe jest jednak takie spojrzenie na przywództwo i takie przygotowanie się do roli lidera, które oszczędzi wielu rozczarowań?

W książce „Pope Francis” Lowney eksploruje sześć podstawowych zadań efektywnego lidera: zarządzanie sobą oraz życie dla innych, zanurzenie się w świecie i troska o czas na refleksję, zakorzenienie realizowanej misji w tradycji i optymistyczną wizję przyszłości. Zakonna formacja obecnego papieża i jego 45 letnia posługa kapłańska świadczą o tym, że te właśnie zadania były i są kluczowe w mądrym i pełnym miłości wywieraniu wpływu na innych.

Zarządzanie sobą oraz życie dla innych

Nie da się w sposób efektywny zarządzać ludźmi jeśli nie potrafi się zarządzać sobą i dyscyplinować własnego życia ćwicząc w tym celu siłę własnej woli. Jednak praca nad sobą nie może sprowadzać się do samodoskonalenia. Jej ostatecznym celem jest służenie innym. Wygenerowana podczas pracy nad sobą energia i mądrość nie może pozostać bezpłodna lecz powinna pozytywnie promieniować na życie innych ludzi.

Zanurzenie w świecie i troska o czas na refleksję

Lider, który ma otwarte oczy na radości i cierpienia otaczającego go świata, a zarazem dzieli trudy współczesnych mu ludzi, nigdy nie będzie czuł się samotny. Jego działania nie będą oderwanym od rzeczywistości wyzyskiem słabszych lecz wyrazem solidarności z potrzebującymi. Taka postawa zanurzenia w realnym świecie prowadzi lidera do sukcesu jedynie wówczas, gdy znajduje on czas na osobistą refleksję, gdy w poczuciu wdzięczności za wszystko dostrzega szerszą perspektywę swoich działań, odnosi każdą decyzję do tego w co głęboko wierzy.

Zakorzenienie w tradycji i optymistyczna wizja przyszłości

Niezbędne jest w życiu lidera umacnianie własnej tożsamości, silne zakorzenienie w tradycji oraz stanie na straży tego, co niezmienne. Ten ciągły kontakt z tradycją nie może jednak zatrzymywać go w drodze ku przyszłości, blokować przed otwartością na zmiany, zamykać w lęku przed ryzykiem i niepewnością. Wyrazem chrześcijańskich nadziei Papieża jest jego optymistyczna wizja przyszłości, która coraz bardziej udziela się wiernym.

Spójność w Chrystusie

Według Chrisa Lowneya papież Franciszek łączy w sobie z jednej strony głęboką pracę nad sobą, solidarność ze światem i wielki szacunek do tradycji, a z drugiej strony kieruje nim otwartość na innych, modlitewna refleksja i optymistyczna wizja przyszłości.

Dzisiejszy świat potrzebuje właśnie takich liderów, spajających w sobie to, co wydaje się dla ludzi tego świata sprzeczne: bycie sobą i bycie dla innych, solidarność ze światem i wolność od świata, tradycja i otwartość na radykalne zmiany. Papież Franciszekcałym swoim życiem i posługiwaniem mówi nam, że w Jezusie Chrystusie nie ma podziałów na: ja-oni, ten świat-tamten świat, tradycja-nowoczesność. Chrystus łączy rozdartego człowieka i czyni z niego lidera, który jednoczy a nie dzieli.

Mam nadzieję, że również polski czytelnik będzie mógł wkrótce sięgnąć po najnowszą pozycję autora znanych już w Polsce książek „Heroiczne przywództwo” i „Heroiczne życie”. Ponadto Polska Akademia Biznesu zaprasza wszystkich zainteresowanych do Płocka na konferencję „Wiara w biznesie”, której gościem specjalnym będzie Chris Lowney – [TUTAJ].

DEON_LOGO/ O. Wojciech Żmudziński SJ/ RED.