(fot. Krzysztof Nowak SJ)

(fot. Krzysztof Nowak SJ)

Podczas uroczystej Mszy św. odprawionej w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, 28 czerwca br.,  bp Grzegorz Ryś udzielił święceń kapłańskich naszym diakonom: Pawłowi Beniowi i Jakubowi Bieli.

Podczas tej samej uroczystości zostali wyświęceni trzej, nowi diakoni: Sebastian Masłowski, Leszek Wilczak i Marcin Włodarek.

Tradycyjnie oprócz rodzin nowo wyświęconych oraz zaproszonych gości, w Eucharystii wzięli udział licznie zgromadzeni jezuici z Polski i świata. Uroczystość święceń jest okazją do wspólnego przeżywania radości i dziękczynienia, a także do wspólnej modlitwy o to, abyśmy wszyscy służyli Bogu i ludziom najlepiej, jak potrafimy.

Nowowyświęconych polecajmy Panu w naszych modlitwach.

Homilia bp Grzegorza Rysia:

Jarosław Paszyński SJ/ RED.