(fot. Krzysztof Kołacz)

(fot. Krzysztof Kołacz)

W piątym dniu naszej nowenny modlimy się o dar hojności. Zainspirowani hojnością Chrystusa, który przybrał ludzką postać, aby świat poznał miłość Boga. Św. Ignacy i jego towarzysze zostawili wszystko, aby głosić Dobrą Nowinę o Bogu dającym siebie. Dzisiaj módlmy się o łaskę naśladowania samoogołocenia Chrystusa w zaangażowaniu w misji Ojca.

W imię Ojca i Syna I Ducha Świętego…

Psalm 116, 10-19

Ufałem, nawet gdy mówiłem:
«Jestem w wielkim ucisku».
Powiedziałem w swym przygnębieniu:
«Każdy człowiek jest kłamcą!»

Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego.
Moje śluby, złożone Panu,
wypełnię przed całym Jego ludem.

Drogocenną jest w oczach Pana śmierć Jego czcicieli.
O Panie, jam Twój sługa,
jam Twój sługa, syn Twojej służebnicy:
Ty rozerwałeś moje kajdany.

Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pańskiego.
Moje śluby, złożone Panu,
wypełnię przed całym Jego ludem.
na dziedzińcach domu Pańskiego, pośrodku ciebie, Jeruzalem.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Czytanie z 2 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (2 Kor 9, 7-8.11)

Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może wylać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki. Wzbogaceni we wszystko, będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa przez nas dziękczynienie Bogu.
.
Oto słowo Boże / Bogu niech będą dzięki.

Czas na refleksję w milczeniu.

Z Tradycji Towarzystwa (Ćwiczenia duchowe, 53)

Wyobrażając sobie Chrystusa, naszego Pana, obecnego i wiszącego na krzyżu rozmawiać z Nim, jak to On, będąc Stwórcą, stał się człowiekiem, a od życia wiecznego przeszedł do śmierci doczesnej i w ten sposób umarł za moje grzechy. Następnie spoglądać na siebie samego [i pytać się], co uczyniłem dla Chrystusa, co czynię dla Chrystusa i co chciałbym, co powinienem uczynić dla Chrystusa. I tak widząc Go wiszącego na krzyżu, rozważyć to wszystko, co mi się wtedy nasunie.

Czas na refleksję w milczeniu.

Responsorium (Mt 10:8)

K.: Darmo otrzymaliście.
W.: Darmo dawajcie.

Wezwania (mogą być też inne, dostosowane do potrzeb)

Prowadzący: Wskrzeszenie Towarzystwa Jezusowego było aktem bezinteresownej dobroci Boga wobec nas. Z wdzięcznością i pokorą wyraźmy naszą synowską ufność w Jego miłosierdzie wołając: Miłosierny Ojcze, wysłuchaj nas.

1. Za wszystkich jezuitów rozproszonych po całym świecie: byśmy mogli oddać nasze osobiste dary i umiejętności do dyspozycji Towarzystwa Jezusowego, Kościoła i całej społeczności ludzkiej. Ciebie prosimy
W.: Miłosierny Ojcze, wysłuchaj nas.

2. Byśmy mogli wyróżniać się naszą stałością i wiernością w pokornym pełnieniu zróżnicowanych posług, które są częścią naszego zakonnego życia i służby. Ciebie prosimy
W.: Miłosierny Ojcze, wysłuchaj nas.

3. Za naszych dobroczyńców, by zainspirowani wkładem Towarzystwa Jezusowego we właściwy rozwój narodów, mogli znajdować radość w dzieleniu się swoimi zasobami z innymi. Ciebie prosimy
W.: Miłosierny Ojcze, wysłuchaj nas.

4. Za nasze wspólnoty, by mogły hojnie odpowiedzieć na potrzeby ludzi wokół nas, dzieląc się z nimi tym, co otrzymaliśmy. Ciebie prosimy
W.: Miłosierny Ojcze, wysłuchaj nas.

5. Za starszych i chorych członków naszych wspólnot, którzy poświęcili tak wiele dla Towarzystwa Jezusowego i dla społeczności ludzkiej; by mogli cierpliwie zjednoczyć swoje cierpienia z ofiarą Chrystusa dla uzdrowienia i odnowienia ludzkości. Ciebie prosimy
W.: Miłosierny Ojcze, wysłuchaj nas.

Dołączmy nasze osobiste intencje do nowenny (chwila ciszy).

Ojcze nasz…

Modlitwa nowenny

Błogosławiony jesteś, Panie, który wybierasz to, co słabe i czynisz mocnym,
podnosisz to, co upadłe, leczysz rany i gromadzisz przy sobie rozproszonych.
Odnów nas w Duchu, który inspirował św. Ignacego i jego towarzyszy,
aby służyć Twojemu Synowi pod sztandarem Krzyża.
Daj nam odwagę, byśmy mogli dotrzeć
do naszych oddalonych, zapomnianych i zagubionych braci i sióstr;
abyśmy hojnie otwierali drzwi tym, którzy szukają Ciebie.
Daj nam mądrość, abyśmy siali ziarno Twojego Królestwa
w sercach wszystkich, których spotykamy,
na większą chwałę Twojego Imienia, dlatego modlimy się … (lub śpiewamy)

Zabierz, Panie i przyjmij
całą wolność moją,
Pamięć moją i rozum i wolę mą całą,
Cokolwiek mam i posiadam.
Ty mi to wszystko dałeś.
Tobie to Panie oddaję.
Twoje jest wszystko.
Rozporządzaj tym w pełni według Twojej woli.
Daj mi jedynie miłość Twoją i łaskę.
Albowiem to mi wystarczy. Amen.

Zakończenie

K.: Błogosławmy Panu.
W.: Bogu niech będą dzięki.

WSZYSTKIE-CZESCI-NOWENNY