(fot. jezuicigliwice.pl)

(fot. jezuicigliwice.pl)

Na początku czerwca informowaliśmy o zmianach osobowych w gliwickiej wspólnocie Jezuitów. Decyzją o. prowincjała (z dnia 6 sierpnia 2014 r.) będzie miała miejsce jeszcze jedna zmiana. Tym razem na stanowisku proboszcza.

Nowym proboszczem będzie o. Robert Więcek SJ. Dotychczasowy proboszcz, o. Tomasz Oleniacz SJ, został mianowany superiorem wspólnoty jezuickiej w Chicago.

Zmiana na funkcji nastąpi dziś, 26 sierpnia na mszy św. o godzinie 18:00, na którą już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich parafian.

RED.