Buty św. Ignacego Loyoli SJ (fot. Piotr Żyłka / DEON.pl)

Buty św. Ignacego Loyoli SJ (fot. Piotr Żyłka / DEON.pl)

Cierpliwi, energiczni, nieustraszeni, prości, ufni, wytrwali i żarliwi. Podobnie jak my doświadczali ludzkich słabości, wątpliwości, smutku i radości. O kim mowa? O świętych!

– Święci są duchowym bogactwem Kościoła; uczą nas, jak można z wielką mądrością, hojnością i wytrwałością naśladować Jezusa. To dlatego „Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości. Święci wołają o świętość” – mówił Jan Paweł II w Starym Sączu w 1999 r. To przekonanie Ojca Świętego jest bardzo trafne i potwierdziło się w życiu wielu świętych Kościoła.

– Św. Ignacy Loyola, to z całą pewnością święty z charakterem (o czym świadczy jego życiorys), postanowił totalnie oddać się służbie Bogu – po lekturze życiorysów św. Franciszka i św. Dominika; pomyślał skoro Oni mogli, dlaczego nie ja? Loyola pragnął dokonać wielkich rzeczy dla Boga, udało mu się.

Stworzony przez niego zakon jezuitów odnowił Kościół. Jednak nie nadzwyczajne zdolności czy silna wola, ale przyjęcie Bożej łaski doprowadziło świętych na ołtarze – opowiada o. Marek Wójtowicz SJ.

Dziś, 1 listopada, polecajmy naszej modlitwie szczególnie naszych świętych patronów i patronki, a także świętych Towarzystwa Jezusowego.

RED.