(fot. Edukacyjna Klinika Poradnia Profilaktyki Uzależnień w Gdyni)

(fot. Edukacyjna Klinika Poradnia Profilaktyki Uzależnień w Gdyni)

Z końcem 2014 roku, Edukacyjna Klinika Poradnia Profilaktyki Uzależnień w Gdyni, zakończyła swoją działalność. Przez ponad 10 lat była miejscem, gdzie dzieci i młodzież oraz ich rodzice otrzymywali nieodpłatną pomoc pedagogiczną i terapeutyczną.

Obok poradnictwa i terapii indywidualnej dla osób sięgających po środki psychoaktywne, Edukacyjna Klinika rozwinęła kilka innych programów: teatr terapeutyczny, wsparcie formacyjne pracowników ośrodków dla narkomanów na Wschodzie, terapię pedagogiczną dla uczniów szkół podstawowych, szkołę dla rodziców, spotkania dla grup DDA, a także spotkania profilaktyczne dla uczniów i ich rodziców w trójmiejskich szkołach. To wszystko było możliwe dzięki życzliwemu wsparciu Urzędu Miasta Gdyni i wielu hojnych darczyńców. Przez dziesięć lat udało się pracownikom poradni wpłynąć na zmianę życia wielu młodych ludzi. Niejeden koszmar zmienił się w wartościową i szczęśliwą przyszłość. Jest za co Bogu dziękować.

W ostatnich latach poradnia współdziałała z mieszczącą się również w Gdyni Fundacją Magis, która będzie realizowała część rozpoczętych przez Edukacyjną Klinikę programów. Natomiast formację osób pracujących w ośrodkach dla uzależnionych na Wschodzie przejmie i rozwinie Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe, którego siedziba mieści się obecnie w Warszawie.

Wielu boleśnie przeżyło zakończenie tego dziesięcioletniego projektu. Jednak żadna instytucja założona przez człowieka nie trwa wiecznie. To, co trwa i będzie dalej owocowało, to miłość jakiej doświadczyły tu dzieci, nadzieja jaką przywróciliśmy wielu rodzinom, a także wiara, że póki człowiek żyje zawsze może się zmienić na lepsze.

Z wdzięcznością Bogu za możliwość posługiwania w tym wyjątkowym dziele
Wojciech Żmudziński SJ