W dniach 19 lipca do 1 sierpnia br. w Piekoszowie odbył się turnus rekolekcyjno-rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych prowadzony przez Jezuitów.

W  „Domu dla Niepełnosprawnych” w Piekoszowie (koło Kielc) organizowane są dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne o różnym profilu. Rehabilitacja jest w tym wypadku rozumiana bardzo szeroko i obejmuje zarówno fizyczną i społeczną jak i duchową. Ten ostatni aspekt sprawia, że turnusy połączone z rekolekcjami są źródłem szczególnie bogatych przeżyć i doświadczeń. Dzięki obecności kapłanów, codziennej Mszy Świętej, wspólnym modlitwom i rozmowom indywidualnym tworzy się wspaniała szansa spotkania z Bogiem, drugim człowiekiem i … samym sobą. Modlitwom towarzyszą różne zajęcia kulturalne i rozrywkowe: śpiew, spacery, wycieczki, imprezy sportowe. Oprócz tych wszystkich zajęć nie może oczywiście zabraknąć czasu na profesjonalną rehabilitację medyczną.

Piekoszów jest miejscem szczególnym, gdzie osoby niepełnosprawne mogą odetchnąć innym powietrzem w atmosferze życzliwości i głębokich relacji. Ten czas rekolekcji prowadzony przez O. Władysława Gągolskiego SJ był dla wszystkich, czyli grupy 21 osób niepełnosprawnych i 20 opiekunów i kadry, wspaniałym czasem wzrostu w wierze. Uczestnicy turnusu zostali nie tylko pokrzepieni Słowem Bożym, ale i radością przebywania ze sobą na wzajem.

Tekst: Andrzej Błędziński SJ