RobertBellarminSJ

św. Robert Bellarmin SJ

17 września obchodzimy wspomnienie liturgiczne św. Roberta Bellarmina SJ – włoskiego jezuity (ur. 4.10.1542 r. w Montepulciano, zm. 17.09.1621 r. w Rzymie), kardynała, inkwizytora, świętego Kościoła katolickiego, jednego z doktorów Kościoła.

W roku 1560 wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Studiował filozofię w Kolegium Rzymskim, następnie we Florencji i w Mondovi , w Padwie i belgijskim Lowanium. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1570 r. W roku 1576 powierzono mu katedrę teologii w Kolegium Rzymskim, a w 1578 został rektorem tegoż kolegium.

Do najważniejszych dzieł Bellarmin’a należą:

  • Kontrowersje (łac. Disputationes de controversiis christianae fidei) (1586-1593), summa nauki katolickiej, odpowiadająca na potrzeby Kościoła rzymskokatolickiego po pierwszej fali reformacji.
  • Mały katechizm (1597), przetłumaczony na ponad 50 języków i mający ponad 400 wydań.
  • O głównym obowiązku papieża, rozprawka, w której wyliczył 7 nadużyć, których nie powinni dokonywać papieże.

Papież Klemens VIII zwolnił go wkrótce z obowiązków wykładowcy, mianował swoim teologiem, konsultorem Kongregacji Św. Oficjum, a w 1599 r. wyniósł go do godności kardynała. Według hagiografii, Bellarmino uczynił wówczas następujące postanowienia: nie gromadzić majątku, nie wspierać krewnych, ale ubogich, być zawsze zakonnikiem. Nie przyjął wówczas wysokiej pensji, ofiarowanej mu przez króla Hiszpanii, Filipa III.

Przez jakiś czas był arcybiskupem w Kapui, co można uznać za pewnego rodzaju zesłanie. Na konklawe po śmierci Klemensa VIII był jednym z rozważanych kandydatów na Stolicę Apostolską. Następny papież Paweł V przywrócił go na stanowiska w Rzymie.

Jako inkwizytor Bellarmino nadzorował proces i egzekucję na stosie Giordana Bruna, miał też udział w pierwszym potępieniu Galileusza.

Papież Pius XI w roku 1923 ogłosił Bellarmina błogosławionym, zaś w 1930 r. kanonizował go. W 1931 r. nadał mu ponadto tytuł Doktora Kościoła. Jako święty, Robert Bellarmin jest patronem kanonistów.

Ciekawostka:

Peleryna kardynalska św. Roberta Bellarmina przechowywana jest w Muzeum Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej w Starej Wsi k. Brzozowa (woj. podkarpackie).