(fot. Jezuici.pl)

(fot. Jezuici.pl)

Dnia 19 października 2015 r. zmarł w Gdyni o. Józef Wlazło, jezuita.

O. Józef Wlazło urodził się dnia 19 maja 1932 r. w miejscowości Bielicha, w parafii Cerkiew, w diecezji sandomierskiej. Był synem Stanisława i Florentyny z d. Jakubiec. Miał ośmioro rodzeństwa, dwaj jego bracia zostali księżmi diecezjalnymi, a dwie siostry wstąpiły do Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Do Towarzystwa Jezusowego zgłosił się po kilku latach nauki w Małym Seminarium i nowicjat rozpoczął w Kaliszu dnia 14 sierpnia 1949 r., a po dwóch latach złożył pierwsze śluby zakonne dnia 15 sierpnia 1951 r. Po nowicjacie odbył najpierw dwuletnie humaniora w Starej Wsi (1951-1953), a następnie studiował filozofię w Krakowie (1953-1958). Teologię studiował w Warszawie (1959-1963) i dnia 5 sierpnia 1962 r. otrzymał święcenia kapłańskie przez posługę kard. Stefana Wyszyńskiego.

Po ukończeniu teologii został skierowany do Kalisza, gdzie pełnił obowiązki socjusza magistra nowicjatu (1963-1965). W roku 1965/66 odbył III probację w Czechowicach pod kierunkiem o. instruktora Edwarda Bulandy i dnia 15 sierpnia 1967 r. złożył w Radomiu swoje ostatnie śluby. Następnie pracował przez rok w Toruniu (1966/67), a potem jako minister wspólnoty w kolegium jezuitów w Kaliszu (1967-1971).

W 1971 r. został posłany do Gdańsk Wrzeszcza i był tam wikariuszem w parafii oraz katechetą (1971-73). Kolejnym miejscem jego posługi był Piotrków Trybunalski, gdzie pracował od 1973 r, a od 1974 był również Superiorem wspólnoty i rektorem kościoła. W 1981 r. został skierowany do Radomia i tam posługiwał jako superior i rektor kościoła (1981-1984). Przez kolejne cztery lata był administratorem parafii i ministrem w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 60 (1984-1988). Potem ponownie pracował w Piotrkowie Trybunalskim (1988-1993), a następnie w Poznaniu (1993-2000). W roku 2000 został posłany do Torunia i tam posługiwał w kościele akademickim głownie jako spowiednik. Ze względu na nasilające się problemy ze zdrowiem w październiku 2011 r. został skierowany do infirmerii w kolegium w Gdyni, gdzie na miarę swoich sił modlił się za Kościół i Towarzystwo Jezusowe.

Ojciec Józef Wlazło zmarł w kolegium w Gdyni dnia 19 października 2015 r. Odszedł do Pana w 84. roku życia, w 67. powołania zakonnego i w 54. roku kapłaństwa.
Niech Zmartwychwstały Pan da mu udział w wiecznym pokoju.

Nekrolog J. Wlazło SJ