23 czerwca obchodzimy wspomnienie św. Tomasza Garneta SJ – jezuity, angielskiego męczennika, ofiary prześladowań antykatolickich.

Tomasza Garneta SJ urodził się w 1574 r. lub następnym w Southwark pod Londynem. Do szkoły uczęszczał w Horsham, dokąd za katolickie przekonania jego ojca wyrzucono z Oksfordu. Mając piętnaście lat, udał się na kontynent. Nauki kontynuował w Saint-Omer, po czym wstąpił do seminarium angielskiego w Valladolid. Tam też w 1599 r. otrzymał święcenia kapłańskie.

Wkrótce potem pracował już potajemnie w ojczyźnie jako wędrowny misjonarz. W 1604 r. stryj Henryk, który był wówczas prowincjałem, przyjął go do jezuitów. Gdy wybierał się na kontynent, aby odbyć nowicjat, został aresztowany, ale niczego mu nie udowodniono i skazano tylko na dozgonną banicję. Ukończywszy w Lovanium nowicjat, w 1607 r. wrócił jednak do kraju. Zadenuncjował go jakiś apostata.Znów mu niczego nie udowodniono, mimo to skazano go na powieszenie i poćwiartowanie.

Święty Tomasz Garnet jest patronem szkoły w Boscombe. Relikwie świętego Tomasza Garneta przechowywane w Saint-Omer zaginęły w okresie rewolucji francuskiej.

Zginął 23 czerwca 1608 r. Beatyfikowany w 1929 roku przez papieża Piusa XI, a kanonizowany został w grupie Czterdziestu męczenników Anglii i Walii przez Pawła VI 25 października 1970 roku.

DEON_LOGO/ RED./ (Wikipedia.org)